Norske husholdninger økte sin innenlandske gjeld med 6,0 prosent de siste 12 månedene frem til april. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikator, som ble publisert torsdag.

Dette var uendret fra foregående måned, men en noe lavere gjeldsvekst enn i februar da den årlige gjeldsveksten var på 6,1 prosent for husholdningene.

Den totale gjeldsveksten (K2) var på 6,3 prosent ved utgangen av april, en svak økning fra 6,2 prosent den foregående måneden.

Kredittindikatoren viser utviklingen i all innenlandsk gjeld for husholdninger, ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen.

Bedrifter låner mer

Den totale innenlandske gjelden var på 5568 milliarder kroner ved utgangen av april, ifølge SSB.

Torsdagens gjeldsstatistikk viser at gjeldsveksten blant ikke-finansielle foretak (bedrifter) fortsetter. Årlig vekst var på 7,4 prosent ved utgangen av april, opp fra 7,2 i foregående måned. Dette er en betydelig økning siden ifjor høst da 12-månedersveksten i bedrifters innenlandske gjeld lå på under fem prosent. (Vilkår)

Skal Eurobonus bli en kryptovaluta?
Finansdirektør Torbjørn M. Wist i SAS om en nyvinning der man snart kan handle flybonuspoeng med hverandre.
01:14
Publisert: