Forhåpningene om grønn vekst i verdensøkonomien kan begraves hvis klimakrisen skal løses, ifølge en ny metastudie.

Verdensøkonomien er ikke i stand til å vokse uten at CO2-utslippene også vokser. Det er konklusjonen i en omfattende internasjonal studie som er utarbeidet for European Environmental Bureau (EEB-rapporten), som er en paraplyorganisasjon for 150 grønne organisasjoner i Europa, skriver danske Information.

En såkalt grønn vekst, der CO2-utslippene, tapet av biologisk mangfold, presset på vann- og andre ressurser og andre kritiske miljøbelastninger reduseres til bærekraftige nivåer, samtidig som økonomien fortsetter å vokse, er ikke gjennomførbart. De rike landene i verden må dermed finne en vei som innebærer mindre produksjon og lavere forbruk.

-Konklusjonen er både overveldende og egnet til å få oss ned på jorden: Ikke bare mangler det empirisk dokumentasjon som støtter en avkobling av økonomisk vekst fra miljømessig press i nærheten av det som er nødvendig for å hindre miljømessig sammenbrudd, men kanskje enda viktigere; det er ikke sannsynlig at en slik avkobling vil skje i fremtiden, heter det i studien.

Forskerne bak studien har ifølge Information gjennomgått over 600 vitenskapelige studier, der de fleste er empiriske studier av sammenheng mellom økonomisk vekst og miljøbelastning. Studiene omfatter både globale, regionale og lokale undersøkelser av erfaringene med avkobling, samtidig som forskerne har vurdert tidligere gjennomganger av den eksisterende forskning om emnet.

– Ingen empiriske bevis

Hovedkonklusjonen er helt klar, det finnes ingen empiriske bevis for at det for øyeblikket finner sted en slik avkobling.

-Det gjelder for materialer, energi, vann, klimagasser, matjord, vannforurensning og tap av biologisk mangfold, der avkoblingen enten kun er relativ og/eller bare utelukkende lokal, presiserer EEB-rapporten, ifølge Information.

Rapporten konkluderer også med at i forbindelse med forbruket av råvarer i verden så er det «klart og ikke-kontroversielt» at utslippet av klimagasser er større enn hva forbruket gir i økonomisk vekst.

Forskerne viser også til en undersøkelse av 217 land i perioden 1991–2017 som peker på at en omstilling til økt andel service i økonomien ikke skapte en absolutt CO2-avkobling.

Eksisterende politiske strategier som sikter på å øke effektiviteten må derfor kombineres med å etterstrebe tilstrekkelighet, det vil si en direkte nedgang i den økonomiske produksjonen innen mange sektorer parallelt med nedgang i forbruket, som samlet muliggjør «det gode liv» innenfor jordens økologiske rammer, konkluderer forskerne i den nye studien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.