Ferske april-tall fra SSBs varehandelsindeks fredag morgen viser at omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 1,2 prosent i forrige måned.

På forhånd var det ifølge estimater fra TDN Direkt ventet et fall på en halv prosent fra mars til april.

Tallene for april kommer etter at omsetningsvolumet falt med 0,2 prosent i mars og 0,7 prosent i februar. Varehandelsindeksen er nå på sitt laveste siden april 2017.

– Dette kan være første tegn på at norske forbrukere strammer inn etter en lang periode med overraskende høy kjøpelyst, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Trakk ned

Detaljhandel med drivstoff til motorvogner var blant næringene som trakk omsetningsvolumet mest ned, med en nedgang på 4,1 prosent i april, skriver SSB.

Butikker som selger husholdningsvarer bidro også betydelig til nedgangen i omsetningsvolumet til detaljhandelen. Dette er butikker som blant annet selger elektronikk, møbler og innredningsartikler.

Det siste året er nedgangen i detaljhandelen på 6,4 prosent, der butikkhandel med andre husholdningsvarer har den største årlige nedgangen på 18,2 prosent.

– Det var nedgang for de fleste næringer utenom butikkhandel med klær og dagligvarer i april. Den synkende trenden de siste månedene kan nok til en viss grad ses i sammenheng med økte priser og renter, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB i en pressemelding.

Bremsen

Sjeføkonom Haugland sier en brems i kjøpelysten i Norge foreløpig har latt vente på seg, selv i møte med stadig høy prisvekst og stigende renter.

Hun advarer imidlertid om å legge for mye i ett månedstall.

– Disse tallene har en tendens til å svinge mye, så vi har ikke noe fasit ennå. Men det kan være første tegn på at nordmenn setter tæring etter næring. Nivået på vareforbruket er lavere nå enn det var før korona. Det er helt klart svakt.

Sjeføkonomen understreker også at dagens tall kun viser vareforbruk og ikke tjenesteforbruk.

– Det er en viktig brikke og som vil være med på å gi tydeligere indikasjoner på om dette faktisk er bremsen. Tallene for tjenesteforbruket kommer neppe til å være like svake, fordi vareforbruket har vært nedadgående siden august 2020 etter å ha vært ekstremt høyt etter pandemien.

Flere grunner

Når det er snakk om faktorer som trekker rentebanen opp, altså noe som taler for en oppjustering av den forventede rentetoppen når Norges Bank legger frem sin neste beslutning i juni, mener Haugland at dagens tall ikke er noe som taler for det.

– Isolert sett er det motsatt. Men igjen: Dette er ett detaljomsetningstall. Vi må se mer statistikk før bremsen kan bekreftes, sier hun.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets skriver i en morgenrapport at varehandelen er under press, og at vridningen tilbake til økt tjenestekonsum har gitt et markant fall for detaljhandelen.

– Videre har reallønningene falt tungt og vi skal heller ikke undervurdere risikoen for et nytt fall i år. Men nærmest uansett fortegnet på reallønnsveksten i år vil husholdningenes disponible inntekter falle i år, skriver Midtgaard og fortsetter:

– Det er også verdt å merke seg at konsumvarer også inneholder et høyere importinnhold enn tjenester, og vil da potensielt rammes sterkere av den svake kronen.

Nedkjøling i Sverige

Omsetningen i detaljhandelen har vært på en klar nedadgående trend de siste månedene. Det samme er tilfellet for landene i Eurosonen, selv om trenden ikke på langt nær er like sterk i regionen som her hjemme.

I Sverige har både prisvekst og den påfølgende tilstrammingen i pengepolitikken vært klart kraftigere enn i Norge, men likevel viste tall fra landets statistikkbyrå at detaljomsetningen steg med 2,8 prosent i april.

Haugland sier det har en helt naturlig forklaring.

– Sverige har hatt en mye tidligere nedkjøling av økonomien, der bremsen allerede har kommet. Da er det ikke så overraskende med en måned med oppgang.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.