Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med én prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det er betydelig over forventningen på 0,3 prosent, basert på forhåndsestimater fra seks meglerhus, sammenstilt av TDN Direkt.

De største bidragene til den samlede veksten kom fra butikker som selger sportsutstyr og fritidsbåter, samt netthandel.

– Det bidrar til godt driv i økonomien, og er et tegn på at husholdningene har sterk kjøpekraft. På grunn av veldig mye oppdemmet sparing kan vi få en økning i tjenestesektoren, samtidig som varehandelen holder seg oppe på et høyt nivå, sier DNB-sjeføkonom Kjersti Haugland. På forhånd hadde hun ventet en oppgang på 0,5 prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fredag innkalt til et krisemøte om en ny og svært smittsom koronavariant som er oppdaget i Sør-Afrika, og vil komme med faglige råd om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. (Foto: Fredrik Solstad)

Samtidig er smitten økende i Norge og store deler av verden. Haugland sier eventuelle nye nedstengninger og smitteverntiltak vil ha mye å si for utviklingen i handelen fremover.

– Dersom vi igjen får restriksjoner på hva vi kan bruke på reiser og tjenester, kan det føre til en ny runde med oppgang i detaljhandelen ved at vi vrir forbruket over fra tjenester til varer igjen, sier hun.

Nedgang for dagligvare

Dagligvarebutikkene opplevde derimot sin tredje måned på rad med nedgang i sesongjustert omsetningsvolum. Siden toppen i juli er fallet samlet på over åtte prosent, skriver SSB.

– Nivået på omsetningen i dagligvarebutikkene ligger likevel langt over nivåene fra før pandemien, sier rådgiver Marie Skjeldås.

SSB peker på at forbruket flytter seg fra varer til tjenester i takt med gjenåpningen, i tillegg til at grensehandelen har tatt seg opp igjen.

– Nå som samfunnet gradvis har åpnet mer opp igjen er det ikke så overraskende at vi begynner å se tendenser til at endringene som skjedde under nedstengingen reverseres. Grensehandelen tok seg for eksempel kraftig opp allerede i tredje kvartal, sier Skjeldås.

DN skrev torsdag om Kiwi Borg i Sarpsborg, som har opplevd en 50 prosent nedgang i omsetningen etter at grensene åpnet igjen, sammenlignet med fjoråret. SSB anslo at nordmenn grensehandlet for 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, fortsatt langt under rekordomsetningen på fem milliarder kroner i tredje kvartal 2019.

Men basert på kortdata fra DNB og trafikktellinger fra Statens vegvesen, frykter handelsorganisasjonen Virke full revers.

− Vi ser at grensehandelen raskt kommer tilbake på nivåene fra før pandemien, selv om prisene på mat og drikke har gått ned i Norge, sier Hammerstad.

Julehandelen «på hodet»

I en pressemelding fredag morgen skriver Virke at foreløpige resultater fra julehandelen, som omfatter november og desember, viser en situasjon som er «snudd på hodet» fra 2020. Oppsvinget fortsetter for klær og sko, mens økt grensehandel gir fortsatt nedgang for mat og drikke.

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud analyse, viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene i uken før Black Week gikk ned 2,9 prosent i år, sammenlignet med samme uke i fjor. Kles-, sko- og veskebutikkene økte omsetningen med 27,7 prosent fra i fjor, mens den gikk ned med 12,7 prosent i butikkene innen mat og drikke.

− Begge deler er en naturlig konsekvens av at samfunnet i stor grad er åpnet opp, og flere dermed går ut og spiser og drikker igjen. Det er bra for de delene av handels- og tjenestenæringen som er blitt ekstra hardt rammet av pandemien, men det må brukes skarpere lut for å snu den store grensehandelen, sier Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.