Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi inn i det nye året, men veksten er ikke på like sterke nivåer som i høst, viser sanntidsindeksen FNI (Financial News Index) som ble publisert onsdag.

Indeksen gir en daglig, løpende måling av den økonomiske aktiviteten i Norge basert på nyhetsartikler i norske medier, men resultatene offentliggjøres én gang i måneden. Indeksen ble sist oppdatert 31. januar i år. Målingen er utviklet av Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med Retriever.

Ideen bak indeksen er at jo mer et tema omtales, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen.

Oljebransjen bidrar positivt

For første gang på flere år bidrar temaet «oljebransjen» positivt til oppgangen i indeksen, forteller professor Hilde C. Bjørnland, som er leder ved Camp-senteret på Handelshøyskolen BI.

– Oljebransjen gikk skikkelig kraftig ned i 2014. Etter hvert bidro det mindre og mindre negativt, men det er først i januar i år at temaet for første gang på mange år bidrar positivt, sier Bjørnland.

Indeksen indikerer dermed at oljebransjen nå bidrar positivt til aktiviteten i norsk økonomi.

Bjørnland peker på at tradisjonell industri allerede har bidratt positivt i noen måneder. På den negative siden er det varehandelen som trekker mest ned.

– Indeksen viser at det går veldig bra i norsk økonomi. Høsten i fjor var kanskje mer enn gjeninnhenting og at vi nå i større grad nærmer oss gjennomsnittet. Det som gjør at vi ikke faller mer tilbake nå er at oljebransjen begynner å skyte fart, sier Bjrønland.

På grunn av mangelfulle data viste indeksen et markert fall mot slutten av fjoråret forrige gang indeksen ble oppdatert i begynnelsen av januar. Denne gang er disse dataene med, noe som har ført til at de historiske verdiene for desember 2017 er noe høyere nå enn forrige gang, opplyser Retriever og Camp-senteret i en pressemelding.

Temperaturmåler

Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet (bnp). Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.

Metoden bak indeksen er basert på et rammeverk som forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud har utviklet. De to arbeider både ved Handelshøyskolen BI og i Norges Bank.

Metoden har vist spesielt god treffsikkerhet rundt viktige vendepunkt i konjunkturutviklingen. I forskningen har Thorsrud brukt rundt en halv million artikler fra Dagens Næringsliv i perioden fra 1988 frem til 2015. Totalt inneholder datasettet mer enn én milliard ord.

Daglige nyheter siden 1990

FNI-indeksen oppdateres kontinuerlig, men offentliggjøres månedlig basis.

Den har visse likhetstrekk med internasjonale målinger, som for eksempel GDP Now fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserves Atlanta-distrikt.

Den norske varianten er imidlertid unik på flere måter: Den er den første i sitt slag som er basert på omfattende tekstanalyser og det finnes heller ingen lignende indikatorer for norsk økonomi fra før av.

Modellen som indeksen er basert på er blitt matet med daglige nyhetsartikler helt tilbake til 1990.

De mer enn 27 årene med historikk viser at den løpende indeksen klarer å fange opp endringer i konjunkturforløpet i sanntid.

Modellen er satt opp til å fange opp de 80 mest omtalte temaene som til enhver tid viser seg å ha relevans for den økonomiske aktiviteten. Tekstanalysen fanger også opp om temaet er satt i en positiv eller negativ sammenheng.(Vilkår)

Børsnedgangen: -Kanskje er det verste over
Bård Bjerkholt og Terje Erikstad kommenterer børsåpningen i USA. -Underliggende tall i USA er for gode, mener Terje Erikstad om at børsnedgangen vil bli kortvarig.
06:00
Publisert: