Allerede nå, mange måneder før de offisielle målingene av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi foreligger, viser den helt nye aktivitetsindeksen FNI at veksten har tatt seg betydelig opp så langt i andre kvartal sammenlignet med årets første kvartal.

FNI-indeksen (Financial News Index) er utviklet av forskere ved Centre for Applied Macro and Petroleum Economics (Camp) på Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med medieovervåkningsselskapet Retriever.

BI-professor Hilde C. Bjørnland og norgessjef Espen Viskjer i Retriever har laget en ny konjunkturindikator som viser en sterkere vekst i norsk økonomi.
BI-professor Hilde C.