Gabrielsen trekker fram sider ved sysselsettingen som han mener er en indikator på at veksten er skjør, skriver Klassekampen.

Av 29.000 nye sysselsatte kom 10.000 innen bygg og anlegg. 7.000 kom innen forretningsmessig tjenesteyting, som inkluderer utleie av arbeidskraft. I industrien falt sysselsettingen med 4.000.

– De fleste næringer viser stillstand i antall sysselsatte. Når veksten kommer i næringer som særlig er knyttet til lavlønnsproblemer og useriøsitet, krever det ekstra innsats mot sosial dumping og for økt organisering.

Bekymret

Han mener veksten kommer i typisk sykliske næringer og drives av motkonjunkturpolitikk.

– Skal vi lykkes denne gangen også, må vi også ha vekst innen varige, høyproduktive og faste stillinger. Bare slik kan vi inkludere alle de som har falt ut av arbeidslivet de siste årene, sier han og uttrykker bekymring for at det ikke skjer.

Gabrielsen mener også myndighetene bør legge mer til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter og viser til at mange infrastrukturprosjekter har gått til utenlandske entreprenører.(Vilkår)

Dette gjør DNB-forvalteren når markedet faller
Fondet var klar til å kjøpe da det smalt.
02:23
Publisert: