Da Norges Bank gjennomført et krisekutt i styringsrenten på hele 1,25 prosentpoeng i mars, nektet bankene å videreføre hele rentekuttet.

Forklaringen var at rentekuttet ikke hadde fått gjennomslag i pengemarkedsrenten Nibor.

Siden påske har Nibor falt kraftig, men likevel er det ingen banker som kutter boliglånsrente nå.

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge, innrømmer at marginene på deres boliglån har økt de siste ukene.

– Ja, marginene på utlån isolert sett har økt de siste ukene, sier Storset.

Kraftig Nibor-fall

Nordea la onsdag morgen frem tall for første kvartal som viste at de økte driftsresultatet med 22 millioner euro fra året før til 599 millioner. Økningen kom blant annet av netto renteinntekter økte med 53 millioner euro.

Også for Nordea virksomhet i Norge var det et godt førstekvartal, forklarer Storset.

Nordea – i likhet med de fleste norske banker – kuttet sine boliglånsrenter med 0,85 prosentpoeng i mars.

Siden påske har pengemarkedsrenten Nibor falt kraftig, og den totale nedgangen siden januar er på rundt 1,25 prosentpoeng. Det gjør at Nordea har økt marginen på sine utlån kraftig i denne perioden.

Storset forklarer at renten på Nordeas boliglån henger både sammen med prisen på penger i markedet og konkurransesituasjonen.

– Både vi og konkurrentene har satt ned boliglånsrenten med 0,85 prosentpoeng, så gjør vi en løpende vurdering av både prisen på penger og konkurransesituasjonen.

«Løpende vurdering»

Nivået på Nibor er avgjørende for hvilken boliglånsrente bankene kan tilby sine kunder, da kostnadene ved å låne penger for bankene er knyttet tett sammen med denne renten.

Nibor påvirkes av styringsrenten til Norges Bank, men denne våren tok det lang tid før Nibor kom ned. Årsaken var økte påslag som følge av lite likviditet i markedet, men denne situasjonen har bedret seg betraktelig de siste ukene.

– Dere forklarte rentekuttet på 0,85 prosentpoeng med at Nibor ikke hadde falt mer i mars. De siste ukene har den falt over 40 punkter. Er det noen gode grunner til at dere ikke kan kutte renten mer nå?

– Som sagt, dette er noe vi vurderer fortløpende, sier Storset, som understreker at bankene ikke kan kommentere sin planlagte rentesetting.

Kan falle enda mer

Lars Mouland, senioranalytiker i Nordea Markets, forklarer at den amerikanske sentralbanken har gjort en rekke grep for å bedre likviditeten i det amerikanske pengemarkedet, og at dette er hovedårsaken til at rentene i det norske pengemarkedet har falt.

– Det er masse likviditet i det amerikanske pengemarkedet nå, det har snudd veldig fort, sier Mouland.

I tillegg har ekstraordinære kriselån fra Norges Bank presset den norske pengemarkedsrenten ytterligere ned. Mouland venter ytterlige bedring i det amerikanske pengemarkedet, noe som kan presse Nibor enda lavere.

– Derfor kan Nibor bli veldig lav de nærmeste ukene. Den kan fall ned mot 0,30 prosent, sier Mouland, som understreker at dette trolig vil være midlertidig, og at Nibor i løpet av sommeren trolig vil opp til dagens nivå igjen.

Dersom Nibor faller ytterligere uten at bankene kutter boliglånsrenten, vil det bety enda bedre marginer for bankene.

Noen må selge før de kjøper

Storset forklarer også at låneetterspørselen fra norske privatkunder fortsatt er god.

– Vi ser at det fortsatt er etterspørsel etter lån. Det er fortsatt grei fart i boligmarkedet, selv om prisnivået er noe lavere, sier Storset.

Vi ser at det fortsatt er etterspørsel etter lån
Snorre Storset

– Har dere strammet inn kredittpraksisen overfor boliglånskunder i Norge?

– Nei, vi har ikke endret kredittpraksisen vår, men vi tester om kundene er i stand til å sitte med doble boliglånskostnader i seks måneder, sier banksjefen.

På grunn av lavere omsetning i boligmarkedet er det flere som bruker lengre tid på å få solgt boligen, og dersom kundene ikke er i stand til å sitte på to boliglån i en periode, anbefaler Nordea å selge først.

«Norge ekstra utsatt»

Nordea hadde et utlånstap på 154 millioner euro, tilsvarende 1,7 milliarder norske kroner i første kvartal.

Av dette er 120 millioner euro en ekstra avsetning etter vurdering fra ledelsen om å ta høyde for en sannsynlig snarlig økning i tap på utlån. Storset presiserer at det også ble gjort avsetning i tredje kvartal i fjor, noe som gjør at avsetningene totalt er på over 300 millioner euro nå.

En avsetning betyr at det settes penger til side for å dekke eventuelle fremtidige tap.

Av tapsavsetningene på 1,7 milliarder kroner i første kvartal, var 930 millioner knyttet til den norske virksomheten.

– Norge står for en stor andel av tapsavsetningene. Norge er ekstra utsatt på grunn av en volatil og fallende oljepris, forklarer Storset.

Tapsavsetningen på 320 millioner euro er lite sammenlignet med hvor mye Nordea tapte under finanskrisen. I 2009 var tapene på 1,5 milliarder euro. Storset forklarer at disse tallene er vanskelig å sammenligne, fordi Nordea tidligere hadde mye virksomhet i Baltikum, mens virksomheten nå er konsentrert rundt Norden, hvor risikoen er lavere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.