Skyhøye gasspriser ga historisk eksport i 2022.

Ferske tall fra SSB viser at handelsoverskuddet endte på 1574 milliarder kroner i fjor. Det er omtrent tre ganger så høyt som året før.

– For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland, som i dag er verdsatt til i overkant av 13.000 milliarder kroner, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk, Therese Vestre, i en pressemelding.

Halvparten gass

Hovedårsaken til den kraftige oppgangen er økt verdi på eksporten av naturgass.

– Den kraftige økningen skyldes primært de skyhøye gassprisene, og naturgassen alene utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten. Mindre tilgang på russisk gass er hovedårsaken til prisoppgangen, sier Vestre.

Eksporten nær tredoblet seg fra 2021 til 1357 milliarder kroner. Eksporten av råolje økte med rundt 55 prosent. Fastlandseksporten steg rundt 26 prosent til 683 milliarder kroner.

Norge eksporterte metaller til en verdi av 115,4 milliarder kroner i 2022, en økning på 32,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Aluminium utgjorde 59 milliarder av dette. Den økte aluminiumseksporten skyldes betydelig høyere priser i 2022 sammenlignet med 2021, ifølge SSB.

Strømimport

Ifølge SSB ble det ledet strøm for 45 milliarder kroner ut av landet i 2022. Det er over dobbelt så mye som i 2021. Men det er den kraftige prisoppgangen på strøm som ga den kraftige økningen i eksportverdien.

Antall terawattimer eksportert i 2022 var nesten likt som i 2021. Ifølge SSB ble det utført 26 terawattimer med strøm. Det utgjør rundt 17 prosent av norsk produksjon i et normalår.

Kraftkablene er også blitt benyttet til import. Ifølge SSB innførte Norge strøm for 22,1 milliarder kroner i 2022, mer enn fire ganger høyere enn i fjoråret.

Importert volum endte på 13 terawattimer. Det er over 60 prosent høyere enn i 2021.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.