Den underliggende prisveksten i den amerikanske økonomien har steget betydelig siden forrige måling i mars, og noterer seg den største månedlige økningen siden april 1982.

Det bidro til en betydelig nedgang i det amerikanske aksjemarkedet onsdag. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 2,67 prosent, mens både S&P 500 og Dow Jones falt om lag to prosent.

Nye tall viser at konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 0,8 prosentpoeng fra mars til april 2021, mens konsumprisindeksen justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjonen) steg med 0,9 prosentpoeng.

På årsbasis, altså fra april i fjor til april i år, har konsumprisindeksen steget 4,2 prosent, mens kjerneinflasjonen steg 3,0 prosent i samme periode.

Leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, sier inflasjonstallene er svært overraskende:

– Helt klart en kraftig overraskelse og det markedet fryktet.

Inflasjon er en betegnelse på utviklingen i det generelle prisnivået på varer og tjenester i samfunnet for en gitt periode. Måleenheten er konsumprisindeksen, som nå har steget kraftig den siste måneden.

– Oppgangen i konsumprisene er sterkt drevet av økte råvarepriser, flaksehalser i både arbeidsmarkedet og de globale forsyningskjedene, utdyper Chen.

Sentralbanken i søkelyset

Den amerikanske sentralbanken har tidligere uttalt at de mener prisveksten i hovedsak skyldes midlertidige flaskehalser i økonomien, og at veksten er forbigående. Ifølge Chen er det nå flere som begynner å frykte at inflasjonsøkningen er mer langvarig.

– Flere begynner nå å tror at inflasjonsoppgangen er mer vedvarende. Da kan det hende at sentralbanken må endre sin pengepolitikk tidligere enn ventet, sier han.

Visesentralbanksjefen i den amerikanske sentralbanken, Richard Clarida, sier i en uttalelse at han er «overrasket» over inflasjonstallene, og understreker videre at:

– Det er viktig at inflasjonspresset kun skal være der i en overgangsfase. Hvis det tar lengre tid, vil vi ta grep, sa Clarida.

Økt spenning

Bekymringer for økende inflasjon og raskt stigende råvarepriser den siste tiden har skapt turbulens i finansmarkedene de siste dagene. Forventninger om økt fremtidig inflasjon er trukket frem som en viktig del av forklaringen på fallet i en rekke vekst- og teknologiaksjer tidligere denne uken.

Økte forventninger til inflasjon har en stor påvirkningskraft på de lange rentene i økonomien. De lange rentene er et viktig element i prisingen av aksjemarkedet. Renten påvirker selskapenes verdi direkte gjennom endringer i nåverdien av fremtidig inntjening, og i tillegg sier den noe om hvor lønnsomt aksjer er relativt til renteplasseringer.

Når inflasjonsforventningene stiger så øker også normalt de lange rentene. Det er dette som er årsaken til at investorene frykter for økt inflasjon. Høyere lange renter «straffer» høyt prisede vekstselskaper mest, der inntjeningen ligger lengre frem i tid.

Videre sektorrotasjon

Olav Chen sier at han venter en videre rotasjon fra vekstaksjer og til mer verdiaksjer i tiden fremover.

– Jeg tror at sektorrotasjonen fortsetter fra vekstaksjer og til mer verdiaksjer. Det er grunn til å tro at energiselskaper og globale verdiaksjer vil gjøre det godt i tiden fremover, sier han.

Chen legger også til finanssektorene som en mulig vinner av de økte inflasjonsforventningene.

– Banker vil bli påvirket positivt av et høyere rentenivå, fordi rentemarginen ofte blir bedre. I tillegg vil bankene nyte godt av høyere økonomisk aktivitet, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.