Jens Edvin A. Skoghøy søker avskjed fra embetet som dommer i Høyesterett med virkning fra 1. juli, fremgår av en pressemelding fra Høyesterett mandag ettermiddag.

Ifølge pressemeldingen har Høyesterett og Skoghøy inngått en avtale som skal sikre at han ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før han når aldersgrensen på 70 år. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3,6 millioner kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykemelding siden september 2022.

Hevdet seg forgiftet

– Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått, er den riktige løsningen og ønsker ikke å uttale seg utover dette, heter det i pressemeldingen.

Hverken Høyesterett eller Skoghøy ønsker å uttale seg utover det som står i pressemeldingen. Skoghøy har vært høyesterettsdommer i to perioder, først fra 1998 til 2017 og så fra 2020.

I desember gikk Jens Edvin Andreassen Skoghøy offentlig ut og hevdet seg forgiftet av sin tidligere ektefelle. Det skapte et rabalder i norsk offentlighet. Noen dager senere snakket den anklagede ektefellen ut og avviste påstanden.

Politiet har henlagt saken på grunn av bevisets stilling. Det er ikke bevismessig dekning for at mistenkte har gitt fornærmede stoffer som har ført til den tilstanden han befant seg i, opplyste Oslo politidistrikt i en pressemelding i januar.

– Fornærmedes tidligere kone har hatt status som mistenkt og er blitt avhørt av politiet. Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt.

Behandlet ikke varselet

Like før nyttår ba Høyesterett Tilsynsutvalget for dommere om å gjøre en vurdering av dommer Jens Edvin A. Skoghøy, blant annet med bakgrunn i en varslingssak. Ønsket utvalgets vurdering av hvorvidt høyesterettsdommeren har brutt det etiske regelverket for dommere.

I starten av januar ble det klart at Tilsynsutvalget for dommere ikke kom til å behandle varselet mot høyesterettsdommeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.