Selv om det er små endringer for hovedindikatoren i Forventningsbarometeret for andre kvartal, bekrefter den at det er økende optimisme blant norske husholdninger.

Dermed har den økonomiske optimismen steget jevnt siden første kvartal 2016, viser Finans Norges ferske Forventningsbarometer.

– Tallene tyder på at husholdningene opplever en god utvikling i egen og landets økonomi, og at de har kontroll på privatøkonomien. Selv ikke boligprisfallet gjennom 2017 har påvirket denne holdningen i særlig grad, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.

Sterkt fall i optimismen hos unge

– Hovedindikatoren har etablert seg over gjennomsnittsnivået. Men vi ser interessante bevegelser mellom aldersgrupper, utdannelsesnivå og kvinner og menn, sier Kreutzer.

Mens aldersgruppene mellom 30 og 59 år viser en fortsatt stigende fremtidsoptimisme, ser vi et sterkt fall hos den yngste gruppen, under 30 år. Finans Norge mener dette kan ha en sammenheng med rapporterte utfordringer unge opplever med å komme inn i boligmarkedet, samt spådommene om økt rente, faktorer som antagelig påvirker de yngre mer enn de eldre.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

De med lengst utdannelse er mest positive

Siden man begynte å måle forskjeller for utdannelsesnivå i 2011 har ulike utdannelsesgrupper fulgt hverandre tett. Målingen for andre kvartal viser at de med de lengste akademiske utdannelsene har betydelig større fremtidstro enn de andre.

Selv om menn fortsatt er mer optimistiske enn kvinner, er gapet mellom menn og kvinners optimisme halvert gjennom de siste to kvartalene.

– Det at kvinnene nå tetter gapet kan henge sammen med at relativt flere kvinner arbeider i omsorgsyrker, der trusselen fra automatisering oppleves som mindre fremtredende, sier Kreutzer.(Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: