Mandag la Det internasjonale pengefondet (IMF) frem nye og oppjusterte prognoser for verdensøkonomien.

Asia og USA er lokomotivene, og IMF mener nå at den globale veksten i 2018 og 2019 blir på 3,9 prosent årlig, målt i brutto nasjonalproduktet (bnp). Dette er en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i høst.

Mandag kveld holdt IMF-sjefen Christine Lagarde en pressekonferanse under World Economic Forum i Davos i Sveits. Her understreket hun at de nye utsiktene er svært velkomne. Samtidig advarte Lagarde mot å bli for «selvtilfredse» med situasjonen.

IMF-sjefen mener det er all grunn til å være på vakt, og hun peker på særlig tre hovedårsaker til dette, skriver blant andre CNBC.

Inntektsfall i mange land

For det er slett ingen garanti for at utviklingen i verdensøkonomien blir like sterkt som det i dag kan se ut til, påpeker Lagarde. Hun mener det er flere trekk ved dagens oppsving som ekstra gir grunn til bekymring.

– For det første er det fremdeles for mange mennesker som er utelatt fra gjeninnhentingen og akselerasjonen i verdensøkonomien, sa IMF-sjefen under mandagens pressekonferanse.

– Faktisk er det slik at omtrent en femtedel av de fremvoksende økonomiene og utviklingslandene opplevde inntektsfall per innbygger i 2017, sa hun.

Kritisk til finanssektoren

Lagarde trakk videre frem at veksten i dag først og fremst er syklisk – og ikke drevet av nødvendige reformer.

– Arrene fra krisen – lav produktivitet, aldrende befolkning og potensialet for fremtidig vekst – vil fortsette å være tyngende på mellomlang sikt, sa IMF-sjefen.

Den tredje faktoren hun er opptatt av, er faren for oppbygging av «potensielt alvorlige sårbarheter i finanssektoren». Lagarde pekte på en «problematisk» økning i gjeld i mange land.

Bredt basert

DNB Markets viser i sin morgenrapport til at IMF skriver at vekstoppsvinget har vært bredt basert, med positive overraskelser fra både Asia og Europa.

– IMF venter at den solide veksttakten holder seg fremover og anslår en global vekst på 3,9 prosent både i år og neste år. Dette er 0,2 prosentenheter høyere enn sist anslått og reflekterer positive aktivitetseffekter av den nylig godkjente amerikanske skattereformen og et sterkere globalt vekstmoment enn tidligere antatt, heter det i meglerhusets morgenrapport. (Vilkår)

DNs kommentator: – Nyåpnede øyne brer seg
DNs kommentator Eva Grinde om politikernes øyeåpnere.
01:33
Publisert: