Det internasjonale pengefondet IMF konkluderer med at politikken i Norge er godt tilpasset utviklingen i norsk økonomi. 

Uttalelsen kommer etter møter med norske myndigheter og er en del av fondets årlige overvåkning av Norge. 

Fondet anslår at veksten i Norge vil ta seg opp i år sammenlignet med i fjor og at veksten vil skyte ytterligere fart neste år.

Samtidig advarer fondet om flere forhold som kan true oppgangen:

  • Dersom veksten i verdensøkonomien blir svakere enn ventet
  • Dersom det oppstår ny bankuro i EU
  • Dersom det oppstår en brå korreksjon i boligprisene
  • Omstillingen til til en mindre olje-drevet økonomi kan føre til svakere økonomisk vekst på lengre sikt.

I uttalelsen peker fondet blant annet på at en skarp nedgang i boligprisene kan føre til at forbruket svekkes og at boliginvesteringene reduseres. Dette kan gi ringvirkninger i form av svakere lønnsomhet i næringslivet og for bankene.

Fondets uttalelse ble presentert på en pressekonferanse i Finansdepartementet onsdag ettermiddag.

Delegasjonsleder Thomas Dorsey fra IMF begynte pressekonferansen med å berømme Norge for å ha et godt økonomisk rammeverk som gjorde oss i stand til å takle oljenedgangen.

Likevel ser han altså noen nedsiderisikoer. 

Risiko for overoppheting

DN spurte Dorsey hva som var de viktigste forskjellene fra IMFs vurdering av norsk økonomi for ett år siden, og nå.

– Økonomien har klart tatt seg opp igjen, derfor er våre bekymringer mer «symmetriske». Veksten kan stoppe opp, men det er nå også tid for å bekymre seg for risikoen for overoppheting dersom penge- og finanspolitisk stimuli fortsetter for lenge, sier Dorsey, som peker på at politikkanbefalingene stort sett er de samme som for ett år siden.

Finansminister Siv Jensen (Frp) trekker på sin side frem at IMF blant annet støtter regjeringens endringer på skattesiden. 

– Jeg er enig i at vi fortsatt må være årvåkne, og at tilpasningen til en mindre petroleumsavhengig økonomi må fortsette. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å styrke vår internasjonale konkurransekraft. IMF støtter tiltakene regjeringen har gjennomført på skattesiden, og jeg er enig i at vi må jobbe videre med å effektivisere skattesystemet og offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding onsdag.

Motstandsdyktig banknæring

IMF har sett på statusen til norske banker, og mener de er i en sårbar situasjon. Bakgrunnen er det IMF mener er for høye boligpriser og økende gjeld blant husholdningene.

Dorsey sier han ikke vil høres for dyster ut:

– Banknæringen er motstandsdyktig. Norske bankers lønnsomhet er høy og andelen misligholdte lån er lav, sier Dorsey.

IMF benyttet anledningen til å kritisere den norske jordbruksstøtten.

– Å redusere støtten til jordbruket vil gi en mer effektiv ressursallokering og komme de fattige til gode gjennom lavere matvarepriser, sier Dorsey.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sætre: - Dette kommer til å gi oss god avkastning
Dette er Statoils nye Hololens briller, som blant annet gjør det mulig å plassere virtuelle objekter i den virkelige verden.
01:16
Publisert: