Det internasjonale valutafondet (IMF) i Washington oppjusterer vekstutsiktene i sine siste økonomiske utsikter, som publiseres tirsdag ettermiddag.

For 2021 spår økonomene i IMF en global vekst på 5,5 prosent, 0,3 prosentpoeng mer enn de spådde for tre måneder siden. For 2020 mener IMF veksten, hele tiden målt i brutto nasjonalproduktet (bnp), blir på 4,2 prosent.

IMF mener veksten i 2020 endre på minus 3,5 prosent når regnskapene er gjort opp, 0,9 prosent bedre enn anslagene som ble gjort i fjor høst.

Professor: Derfor blir massevaksinasjon mye vanskeligere enn folk tror
Professor Arthur Caplan ved NYU Grossman School of Medicine tar for seg vaksinasjonsetikk.
03:39
Publisert:

Heftet med usikkerhet

Hoveddriverne for vekst er ifølge IMF økt økonomisk aktivitet så snart vaksineringen begynner å virke, og de mange statlige krisepakkene og støtteordningene verden over. Direkteutbetalinger, skattekutt, permisjonsordninger, gjeldsordninger og andre offentlige overføringer og subsidier, samt intervensjoner fra sentralbankene, har sørget for økonomisk styringsfart gjennom koronapandemien.

Akkurat nå er det knyttet mest spenning til USA og president Joe Bidens varslede krisepakke, samt en ny krisepakke i Japan.

IMF understreker at det hefter stor usikkerhet ved de økonomiske utsiktene.

Det gjelder særlig rundt vaksinene og produksjon og distribusjon av disse. De siste dagene og ukene har det blitt reist tvil om vaksinene virker mot de nye muterte virusvariantene, men så langt er signalene at vaksinene er effektive.

Peker på at vaksinering må gå på skinner

Det kommer også stadige meldinger om at legemiddelselskapene ikke klarer å levere nok doser, og om logistiske problemer for å få distribuert og satt vaksinene.

IMF understreker at det er helt avgjørende, både for å begrense smitten og fremskynde den økonomiske gjeninnhentingen, at det multilaterale samarbeidet fungere. Her pekes det særlig på Covax, som skal sikre distribusjon og tilgang til vaksine over hele verden, og så de fattige landene.

IMF maner også offentlige myndigheter i form av legemiddeltilsyn og andre giodkjenningsorganer med raskt å godkjenne nye vaksiner og vaksineprodusenter, selvsagt gitt at disse møter de helsemessige kravene.

Variasjoner og økt ulikhet

IMF varsler at den økonomiske gjenreisningen vil komme med ulik styrke og tidspunkter, avhengig av vaksineringssuksess og en politikk for å støtte opp om økonomien.

Det er ventet at de landene som alt har de største økonomiske musklene vil klare å løfte seg fra pandemisumpen raskest, Europa, Nord-Amerika og Japan. I Kina går økonomien alt nå for fullt igjen, etter at man tilsynelatende har klart å kvele spredningen av viruset.

Det er også ventet et kraftig oppsving i verdenshandelen, som stupte nesten ti prosent i 2020. For 2021 er det ventet at mesteparten av dette hentes inn igjen, opp vel åtte prosent, før handelen øker ytterligere vel seks prosent i 2022.

IMF venter at råvareprisene, inkludert oljeprisen, vil stige i takt med den økte økonomiske aktiviteten.

Tross heftig økonomisk oppsving de neste par årene tror IMF at verdens sentralbanker vil styre støtt og holde rentene lave, i hvertfall ut 2022.

Det er ventet at man vil begynne å se resultater av vaksineringen, også på økonomien, særlig i andre halvdel av 2021, og IMF mener koronaen stort sett vil være historie over hele kloden ved utgangen av 2022.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.