Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem oppdaterte tall som viser farten i norsk industri for februar. Tallene viser et fall i industriproduksjonen på 0,3 prosent sammenlignet med forrige måned.

På næringsnivå var februar en måned med små endringer sammenlignet med januar, og produksjonen holdt seg stabil i de fleste næringene, påpeker SSB.

«Det var næringsmiddelindustrien som trakk den samlede produksjonen mest i negativ retning, og metallvareindustrien som hadde det største bidraget i positiv retning», heter det i meldingen fra SSB.

I januar var industriproduksjonen ned 0,2 prosent sammenlignet med måneden før.

DNB Markets ventet en oppgang på 0,3 prosent i februar.

Oljesmurt trend

Industriproduksjonen kan svinge litt fra måned til måned, og derfor legger analytikerne mer vekt på den langsiktige trenden, målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt.

«Månedstallene varierer mye, men trenden er klart opp i takt med stigende aktivitet i oljesektoren», skriver meglerhuset i morgenrapporten før dagens tall fredag.

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde en økning på 0,8 prosent i desember 2018-februar 2019 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

«Det var god vekst hos flere næringer, og de to som bidro mest til økningen var metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Her var det vekst på henholdsvis 5,2 og 9,1 prosent. Samlet sett hadde den petroleumsrettede leverandørindustrien en produksjonsøkning på 4,3 prosent», skriver SSB.

Oppgangen ble dempet av lavere produksjon i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som hadde en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

- Bremser først neste år

Handelsbanken Capital Markets er overrasket over produksjonsfallet i februar, men viser til at utviklingen er positiv de siste tre månedene, drevet av oppgangen i petroleumsinvesteringene.

«Det er utsikter til tosifret vekst i petroleumsinvesteringene i år. Og selv om en betydelig andel av disse investeringene importeres fra utlandet, vil oppgangen være sterk nok til å gi et klart vekstbidrag til Fastlands-BNP; rundt +0,4 prosentpoeng, ifølge våre beregninger», skriver meglerhuset i morgenrapporten.

Handelsbanken venter imidlertid at veksten i petroleumsinvesteringene fra neste år bremser klart ned igjen, at det videre er utsikter til ny nedgang i investeringsaktiviteten.

«Skal vi tro prognosene fra Oljedirektoratet, kan petroleumsinvesteringene falle markert allerede i 2020. Men på kort sikt – dvs, gjennom 2019, vil vekstimpulsen være klart positiv. Det er igjen grunnen til at vi venter enda en renteheving fra Norges Bank i år (september), selv om renteforventningene blant våre handelspartnere har flatet ytterligere ut», konkluderer Handelsbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.