Norsk industriproduksjon gikk opp med 0,7 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen.

Det var flere næringer som trakk den samlede produksjonsveksten opp.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri (2,1 prosent) samt bygging av skip og oljeplattformer (2,9 prosent) bidro mest til økningen, skriver SSB i torsdagens pressemelding.

– Klart omslag

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets understreker at indeksen har en tendens til å svinge litt fra måned til måned.

– Uansett bekrefter dagens tall et klart omslag i norsk industri. Det er oljesektoren som står for snuoperasjonen, sier Olsen.

– Oljesektoren har vært gjennom store kostnadskutt og nå er fallet ganske sikkert over. Det lysner ordentlig, vi kan begynne å konstatere at vi har bunnen bak oss og vi begynner å se gryende tegn til vekst, sier sjeføkonomen.

Tirsdag publiserte Norges Bank sin rapport om Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter. Rapporten viste at bedriftene venter fortsatt moderat produksjonsvekst.

– Disse tallene var helt greie – og bedre enn tidligere ventet. Alt i alt er jeg veldig optimistisk på industriens vegne fremover, sier Olsen.

Månedsveksten for industriproduksjonen er i tråd med konsensusforventningene, mens Handelsbanken Capital Markets ventet en noe høyere vekst på 1,0 prosent. Meglerhuset kan like fullt slå fast at torsdagens tall er på den positive siden.

– Videre fremover mener vi at utsiktene er ganske gode, ettersom den tradisjonelle delen av industrien får støtte av svak krone og sterk global vekst. Samtidig har oljeinvesteringene flatet ut i år, og ventes en del opp igjen allerede til neste år. Dette vil gi økt etterspørsel rettet mot norsk leverandørindustri, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

Nedgang over perioden

I perioden august til oktober var det en nedgang på 2,3 prosent i industriproduksjonen sammenlignet med tremånedersperioden før, viser de ferske tallene. Nedgangen har sammenheng med et kraftig fall i august, påpeker SSB.

I august i år gikk industriproduksjonen tilbake med nesten seks prosent, før det var en oppgang på 2,6 prosent i september. Til sammen falt industriproduksjonen med 0,7 prosent i tredje kvartal, ifølge statistikken.

Nedgangen i perioden august til september er knyttet til lav produksjon innenfor både petroleumsrettet leverandørindustri og annen industri, forklarer byrået.

SSB skriver at følgende næringer bidro mest til nedgangen i perioden:

  • metallindustri (-1,1)
  • dataindustri og elektrisk utstyrsindustri (-1,9)
  • bygging av skip og oljeplattformer (-1,8)
  • maskinreparasjon og- installasjon (- 1,7)

Vekst innenfor næringsmiddelindustrien dempet noe av fallet i perioden, påpeker byrået. Denne økningen har sammenheng med høy aktivitet innen foredling og konservering av fisk.

Fra september 2016 til september 2017 økte norsk industriproduksjon med 1,2 prosent, viser tallene. Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt næringsgruppene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til årsoppgangen, skriver SSB. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Skyld på kongehuset for alt julestresset!
Tyske prinser og prinsesser spredde juletreskikken rundt om i Europa og bidro til å skape den moderne julefesten.
01:12
Publisert: