Saken oppdateres

Det er flere positive signaler fra industrien, viser SSBs konjunkturbarometer som ble lagt frem fredag.

Det var produksjonsoppgang i tredje kvartal. Samtidig viser sammensatt konjunkturindikator for industrien, som viser industriledernes forventninger til utviklingen kommende periode, på 2,3 i tredje kvartal, mot 3,7 i forrige kvartal. Det historiske gjennomsnittet er på 3,0.

Tall over null antyder økt produksjonsvolum i neste kvartal, mens indeksverdier under null antyder nedgang i produksjonsvolumet. Indikatoren er beregnet med utgangspunkt i hva bedriftene svarer om forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

Rapporterer om vekst

Produksjonsoppgangen i årets tredje kvartal var første gang siden fjerde kvartal 2014 at det ble registrert oppgang i den samlede produksjonen.

«Fra betydelig fall i produksjonen, viser produsenter av investeringsvarer tegn til utflating i produksjonsnivået. Den reduserte aktiviteten hos leverandører til olje- og gassnæringene, som har vedvart siden midten av 2014, bidrar dermed ikke lenger i samme grad til å trekke ned industriproduksjonen samlet sett», skriver SSB i en melding fredag.

Blant produsentene av innsatsvarer var det vekst i kvartalet, mens det blant produsentene av konsumvarer var nedgang. Samlet ble det rapportert om nær uendret sysselsetting i kvartalet. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er langt færre av produsentene innenfor investeringsvarer som melder om nedgang i sysselsettingen enn i foregående kvartal, ifølge SSB.

Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viser en liten oppgang i 3. kvartal, mens samlet ordrebeholdning for industrien var om lag uendret.

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken peker på at konjunkturbarometeret har vist seg som en god indikator for industriproduksjonen.

– Totalt er bildet for industrien lite endret ifølge konjunkturbarometeret. Både for tredje og fjerde kvartal har undersøkelsen pekt mot moderat vekst i industriproduksjonen, skriver Grangård i morgenrapporten fra Handelsbanken fredag.(Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: