I juli falt den norske PMI-indeksen til 42,8 poeng, som indikerte at norsk industri er i ferd med å bremse farten markant.

Det er tradisjonelt slik at indeksen faller i juli og henter seg opp igjen i august, noe som også skjedde i år, men fallet i juli var større en vanlig. Den sesongjusterte oppgangen var kun nok til å hente igjen halvparten av fallet i juli, skriver DNB og Nima i en pressemelding.

PMI-indeksen er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer i industrien, og et nivå under 50 indikerer negativ vekst. Justert for normale sesongsvingninger steg indeksen til 46,1 poeng, noe som altså peker mot en videre svekkelse av aktiviteten i industrien.

Delindeksene for ordre og produksjon trakk opp

PMI-indeksen er delt inn i fem delindekser (se faktaboks), og DNB skriver at det særlig var delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp.

Produksjonsindeksen steg med 3,4 poeng til 46,3 i august. Dette er imidlertid tydelig lavere enn 50, noe som tyder på at produksjonen gikk ned i august.

Indeksen for nye ordre steg med 6,9 poeng, til 39,8. DNB understreker samtidig at produksjon og ordre er særlig usikre i juli og august med store sesongmessige utslag.

Sysselsetting trakk ned

Indeksen for sysselsetting falt videre i august, og endte på 43,6 – ned 1,3 poeng, noe som vitner om lavere sysselsetting i industrien.

Dette er riktignok fortsatt langt høyere enn da bunnen ble nådd i april i år, da indeksen var på 33,3.

DNB skriver at det siden april har vært en tydelig overvekt som rapporterer om lavere sysselsetting, sammenlignet med dem som rapporterer om økt sysselsetting.

I tillegg steg indeksen for leverandørenes leveringstid med 1,2 poeng til 56,6 i august. Dette betyr lang leveringstid, noe som vanligvis er ensbetydende med høy aktivitet. DNB skriver imidlertid at det i dette tilfellet trolig reflekterer transportproblemer.

Det største fallet i indekspoeng var det delindeksen for lager av innkjøpte varer som sto for, med et fall på 4,9 poeng til 45,7. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.