Den norske PMI-indeksen, som tar sikte på å fange opp aktivitetsendringer i industribedriftene, falt til 55,7 i august fra 57,5 måneden før.

En indeks over 50 viser økende aktivitet i bedriftene. 

Indeksen ble publisert fredag morgen og utarbeides hver måned av Danske Bank Norge og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima).

Ifølge en pressemelding fra Nima signaliserer indeksen fortsatt sterk økning i industriaktiviteten. Så langt i tredje kvartal er aktiviteten godt over nivået i andre kvartal. 

Sprikende målinger

August er niende måned på rad der PMI har indikert økende aktivitet. Til sammenligning viste SSBs konjunkturbarometer for industrien – som i likhet med PMI er en spørreundersøkelse blant industriledere – samlet nedgang i industriproduksjonen i andre kvartal. Denne undersøkelsen har vist aktivitetsnedgang helt siden fjerde kvartal 2014, da effektene av det kraftige oljeprisfallet begynte å gjøre seg gjeldende.

SSB-målingen for andre kvartal var imidlertid den høyeste siden første kvartal 2015 og ifølge barometeret venter industribedriftene oppgang i produksjonen i inneværende kvartal.

Økt sysselsetting

Fire av de seks delindeksene i PMI viste nedgang fra juli til august. Blant indeksene som viser tilbakegang er produksjonsindeksen, som var på det høyeste nivået på ti år i juli. Ifølge Nima indikerer indeksen så langt i tredje kvartal at produksjonen er på nivå med andre kvartal.

Blant indeksene som økte fra juli til august var sysselsettingsindeksen, som steg fra 51,0 til 52,0. Dette tyder på fortsatt økning i sysselsettingen i industrien, men i et noe lavere tempo enn i foregående kvartal, skriver Nima i meldingen fredag. 

Utvikling i hoved- og delindeksene i PMI de to siste månedene: (Vilkår)

Med denne mobilen kan du lage en 3D-versjon av deg selv
Slik fungerer 3D-skanneren til Sonys nyeste smarttelefon XZ1.
00:36
Publisert: