Industriproduksjonen falt med 0,1 prosent ifra februar til mars, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meglerhuset DNB Markets ventet på forhånd en oppgang på 0,5 prosent, og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære skriver i en oppdatering at de skuffende tallene peker mot en svakere vekst i norsk økonomi.

Dermed fortsetter industriproduksjonen å skuffe analytikerne, etter en oppgang på bare 0,2 prosent i februar.

SSB skriver at industriproduksjonen nå er i en fallende trend for de siste tre månedene.

Forrige uke kom det mer positive nøkkeltall: Høyere temperatur i norsk økonomi

Uforklarlig kronestyrkelse

– Jeg synes disse tallene var ganske svake, sier Nordeas Markets sjeføkonom Erik Bruce.

Kronene styrker seg derimot umiddelbart etter tallene med et drøyt øre mot euroen. Det finner sjeføkonomen vanskelig å forklare:

– Jeg ser at kronen går andre veien, men jeg kan ikke forstå det.

Bruce forklarer at alt ligger til rette for en bra industriproduksjon, blant annet fordi oljeprisen er på vei oppover, men at trenden er nedadgående både for mars og for hele første kvartal.

Han sier også at tallene tyder på svakere tall for veksten i norsk økonomi målt i brutto nasjonalprodukt (bnp) neste uke, men understreker at han ikke tør å spå bnp-tallene basert på kun industriproduksjonen.

Fortsatt vekst i bygging av skip og plattformer

De sesongjusterte tallene viser en nedgang på 1,1 prosent for første kvartal, og SSB knytter nedgangen til lav produksjon i næringsmiddelindustrien og innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Samtidig fortsetter bygging av skip og oljeplattformer å være den næringen som bidrar mest på den positive siden, slik det også var i februar. Næringen så en klar vekst på 6,4 prosent på grunn av økende aktivitet innen bygging av både skip og plattformer.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde en samlet vekst på 1 prosent i første kvartal i år.

Industriproduksjonen i Norge falt kraftig i takt med oljeprisen fra og med høsten 2014, men har steget moderat siden bunnen ble nådd høsten 2016. (Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: