Industriproduksjonen steg 1,1 prosent fra mars til april, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

På forhånd var det ventet at industriproduksjonen skulle stige 0,7 prosent fra måneden før, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

Dermed slår industrien tilbake etter tre måneder med skuffende tall.

Kronekursen reagerer marginalt på tallene.

Fikk endelig en bekreftelse

Industriproduksjonen nådde bunnen i august 2016 etter å ha falt siden oljeprisfallet høsten 2014. Spesielt i løpet av 2017 har aktiviteten i industrien tatt seg opp igjen, ifølge tallene fra SSB, men denne våren har utviklingen vært svakere.

– Tallene fra april var litt bedre enn ventet, men det som er viktig at vi får en oppgang etter det svake kvartalet vi har bak oss, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Hov forklarer at de ikke har fått utviklingen i industriproduksjonen til å stemme helt med utviklingen til driverne for industrien, som økte oljeinvesteringer og en fortsatt svak krone.

– Det viktigste er at vi nå fikk en bekreftelse på at trenden i industrien er sterkere enn det vi har sett, sier Hov.

Svak utvikling denne våren

Utviklingen i leverandørindustrien har vært god i første kvartal, og denne utviklingen fortsetter inn i april. Petroleumsrettede næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro til vekst i april.

Maskinindustrien vokste med 3,5 prosent, mens bygging av skip og oljeplattformer økte med hele 7,4 prosent.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet en vekst på 1,3 prosent i perioden februar-april sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

På motsatt side finner vi næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrar mest til nedgangen med et fall på 3,4 prosent.

Til tross for en svak utvikling i industrien, så har tallene for brutto nasjonalprodukt vist farten i norsk økonomi var god i første kvartal. Den økonomiske veksten var på 0,6 prosent, det samme som kvartalet før. (Vilkår)

Les om bnp-tallene fra første kvartal: – Alt klart for renteøkning etter sommeren
Wiedswangs gardinpreken
DNs kommentator om Trump, toll, handelskrig og gardinpreken.
01:18
Publisert: