Nye tall viser at konsumprisindeksen (kpi) i USA på årsbasis steg 5,4 prosent i juni, mens konsumprisindeksen justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjonen) steg med 4,5 prosent.

Det er for kjerneinflasjonen den høyeste årsveksten siden november 1991.

På forhånd var det ventet at inflasjonen på årsbasis skulle vokse med 4,9 prosent, mens kjerneinflasjonen skulle vokse med fire prosent, ifølge tall fra Bloomberg. Inflasjonstallene tirsdag kom dermed inn godt over forventningene.

Inflasjon er en betegnelse på en vedvarende vekst i det generelle prisnivået på varer og tjenester i samfunnet for en gitt periode. Måleenheten er konsumprisindeksen, som har steget kraftig de siste månedene.

Forventninger til fremtidig inflasjon påvirker markedsrentene i økonomien og den økonomiske aktiviteten, og er derfor viktig for utviklingen i de finansielle markedene.

Markedene tar det med ro

Det ser ikke ut til at det er en utbredt inflasjonsfrykt i markedene etter at de nye tallene for prisveksten ble sluppet, der alle de brede nøkkelindeksene på Wall Street falt forsiktig i snitt med 0,3 prosent ved børsåpningen tirsdag ettermiddag.

Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, ofte kalt verdens viktigste rente, svingte derimot kraftig etter at inflasjonstallene ble offentliggjort, og ble omsatt tirsdag ettermiddag til 1,39 prosent. Det er en moderat oppgang fra 1,345 prosent tidligere på dagen.

Kun midlertidig

Det desidert mest omstridte temaet i markedene de siste månedene har vært frykten for vedvarende høy inflasjon i den amerikanske økonomien. Inflasjonstallene fra USA overrasket markedet i mai med den største månedlige økningen siden april 1982.

Representanter fra den amerikanske sentralbanken har underveis uttalt at de mener den høye inflasjonen de siste månedene kun er midlertidig.

Sentralbanken har pekt på blant annet midlertidige gjenåpningseffekter og flaskehalser i de globale verdikjedene, som følge av gjenåpning av verdensøkonomien etter pandemien. Dette er faktorer som ifølge sentralbanken har bidratt til å presse opp prisen på råvarer og andre innsatsfaktorer i produksjonen.

Det bekreftes også i dagens inflasjonstall, der energi- og råvarepriser bidrar sterkt til veksten i inflasjonen. På årsbasis så har energidelen av konsumprisindeksen steget med nærmere 25 prosent.

Ser man på utviklingen i inflasjonsforventningene de neste fem og ti årene i USA, så ser det ut til at markedet stoler på at den amerikanske sentralbanken har rett i at den høye inflasjonen kun er midlertidig.

Markedets forventninger til fremtidig inflasjon de neste fem årene er høyere enn det forventningene er til inflasjonsveksten de neste ti årene i snitt. Det er en indikasjon på at markedet venter at inflasjonen vil gradvis avta med tiden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.