Konsumprisindeksen (kpi) i USA på årsbasis steg 5,4 prosent i juli, mens konsumprisindeksen justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjonen) steg med 4,3 prosent.

Det er for kjerneinflasjonen noe ned siden forrige måling i juni, da årsveksten var på 4,5 prosent.

På forhånd var det ventet at inflasjonen på årsbasis skulle vokse med 5,3 prosent i juli, mens kjerneinflasjonen skulle vokse med 4,3 prosent, ifølge tall fra Bloomberg.

Inflasjon er en betegnelse på en vedvarende vekst i det generelle prisnivået på varer og tjenester i samfunnet for en gitt periode. Måleenheten er konsumprisindeksen, som har steget kraftig de siste månedene.

Forventninger til fremtidig inflasjon påvirker markedsrentene i økonomien og den økonomiske aktiviteten, og er derfor viktig for utviklingen i de finansielle markedene.

Ser man på terminkontraktene i det amerikanske aksjemarkedet ser det ut til at inflasjonstallene kom inn som ventet. Alle de brede nøkkelindeksene på Wall Street ligger an til en flat børsåpning onsdag.

– Forbigående faktorer

De høye inflasjonstallene fra USA de siste månedene har skapt stor debatt om Den amerikanske sentralbanken (Fed) bør heve renten tidligere enn først kommunisert.

Representanter fra Fed har tidligere uttalt at de mener den høye inflasjonen kun er midlertidig, noe også Sentralbanksjef Jerome Powell bekreftet på forrige rentemøte i slutten av juli.

Sentralbanksjef Jerome Powel mener den høye inflasjonen er forbigående.
Sentralbanksjef Jerome Powel mener den høye inflasjonen er forbigående. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB)

– Inflasjonen har steget, men reflekterer i stor grad forbigående faktorer, sa han.

Sentralbanken har pekt på blant annet midlertidige gjenåpningseffekter og flaskehalser i de globale verdikjedene, som følge av gjenåpning av verdensøkonomien etter pandemien. Dette er faktorer som ifølge sentralbanken har bidratt til å presse opp prisen på råvarer og andre innsatsfaktorer i produksjonen.

Dette blir også bekreftet i dagens inflasjonstall, der energi- og råvarepriser bidro sterkt til veksten i amerikanske priser. I juli steg energidelen av konsumprisindeksen med nærmere 24 prosent på årsbasis.

Markedene bekrefter

Ser man på utviklingen i inflasjonsforventningene de neste fem og ti årene i USA, så ser det ut til at markedet stoler på at Fed har rett i at den høye inflasjonen kun er midlertidig.

Markedets forventninger til fremtidig inflasjon de neste fem årene er høyere enn det forventningene er til inflasjonsveksten de neste ti årene i snitt. I tillegg er inflasjonsforventningene langt lavere enn dagens inflasjonstall.

Det er en indikasjon på at markedet venter at inflasjonen vil gradvis avta med tiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.