I oktober endte den amerikanske prisveksten på 7,7 prosent, målt mot i fjor. På forhånd var det ventet en inflasjon på 7,9 prosent, viser estimater fra Bloomberg.

Det er en tydelig nedgang fra september, da prisveksten var på 8,2 prosent, og vesentlig lavere enn i juni da den var på ni prosent.

– De siste seks månedene har vi sagt at inflasjonen år over år har toppet seg ut, og nå ser det ut som om kjerneinflasjonen gjør det samme. Det er fordi baseeffektene som kommer av blant annet energiprisene, vil trekke bidraget til inflasjonen ned. Det er ren matte. De pandemirelaterte tilbudsside-effektene som de såkalte flaskehalsene er også i ferd med å løses. Det har man blant annet sett på ved lavere fraktrater og fallende leveringstid. Det har tatt litt tid, men det er det vi ser nå, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management.

De amerikanske bruktbilprisene, som eksploderte under pandemien, er ett eksempel, påpeker Chen. De er tydelig på vei ned igjen.

Den amerikanske kjerneinflasjonen, som altså utelukker energi- og matvarer, kom på 6,3 prosent – mot ventede 6,5. Denne var på 6,6 prosent måneden før.

På månedsbasis var inflasjonen 0,4 prosent fra september til oktober, mot ventede 0,6 prosent. Energi- og matvarepriser holdt utenom, endte månedsinflasjonen på 0,3 prosent. Denne var ventet å tikke inn på 0,5 prosent.

Sentralbanksjef Jay Powell har fått litt å tygge på etter at inflasjonstallene overrasket på nedsiden.
Sentralbanksjef Jay Powell har fått litt å tygge på etter at inflasjonstallene overrasket på nedsiden. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB scanpix)

Normale rentehevinger i sikte

Da amerikanske myndigheter overrasket med lavere prisvekst enn ventet, skjøt de amerikanske børsene i været. Tek-tunge Nasdaq ledet an, men en oppgang over 5,5 prosent etter en halvtimes handel.

Nå når prisveksten synker mer enn ventet, vil det isolert sett, gjøre presset på ytterligere rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken (Fed) mindre.

– Aksjemarkedet puster lettet ut. Det er enda mer fremoverskuende enn sentralbanken, og ekstremt sensitivt for renter, sier Chen.

Han er ganske trygg på at vi ikke vil se en ny, såkalt trippel renteheving i desember. Det er en henvisning til at den amerikanske styringsrenten vanligvis justeres i et intervall på 0,25 prosentpopeng.

– Fed vil gå ned til hevinger på 0,5 prosent. Nå kan Fed potensielt gå til enkelthevinger, dersom økonomien begynner å sakke akterut enda kjappere, sier porteføljeforvalteren.

Det er også dette markedet priser inn. Deretter er konsensus to normale hevinger, før rentenivået toppes ut.

Mer arbeidsro for Fed

Tidligere i november kom jobbtall som viste fortsatt god kok i det amerikanske arbeidsmarkedet. Høyere etterspørsel etter arbeidskraft betyr indirekte høyere lønnspress og sterkere kjøpekraft – altså det motsatte av det Fed ønsker seg.

Da advarte sentralbanksjef Jay Powell om at rentene ville fortsette å stige. Inflasjonstall som peker nedover, trekker i andre retning. Fed vil ønske å se etterspørselen svekket ytterligere, men forsøke å unngå at å påføre økonomien en resesjon ved å stramme inn for mye, mener Chen.

– Det er vanskelig å isolere nøyaktig hva slags effekt rentehevingene har hatt, særlig siden det er forsinkelse i virkningen. Men det har nok bidratt, for eksempel ved at etterspørselen etter disse bruktbilene dempes. De vil uansett proklamere en viss seier og medvirkning, og de kommer til å bli pustet mye mindre i nakken etter dette, sier han.

Storebrand Asset Management posisjonerte seg for at den største renteoppgangen var over i oktober, forteller porteføljeforvalteren.

– Vi hadde før det vært såkalt undervektet durasjon siden februar 2021 og tjente godt på renteoppgangen i obligasjonsporteføljene i de taktiske mandatene. Når statsrentene og «10-åringen» i USA bikket fire prosent, gikk vi til en normavekt durasjon. Vi er også posisjonert i den forstand at vi i hovedsak er normalvektet i aksjer. Mange andre har vært vesentlig mer pesimitiske og gått undervektet. I noen enkeltporteføljer har vi litt overvekt, og tjener sånn sett på dette. Vi har i hvert fall vært tydelige at inflasjonen til toppe ut de siste seks månedene, sier Chen.

«Tiåringen» er avkastning på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid. Denne stiger når Fed skrur opp rentene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.