– Her kan det ligge an til en overraskelse på oppsiden, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets om de norske inflasjonstallene som publiseres tirsdag.

I forrige måned kom kjerneinflasjonen inn på 1,4 prosent og Norges Bank har inne et anslag på 1,5 prosent i mars.

– Men det er et par forhold som kan komme til å trekke tallene signifikant opp, som prisene på klær og sko, bøker og flyreiser. Vi anslår at mars-tallet vil tikke inn på 1,7 prosent, skriver Olsen i sin morgenrapport mandag.

Også Magne Østnor i DNB Markets tror inflasjonstallene denne måneden har potensial til å bevege markedene:

– Inflasjonen har i lengre tid bidratt til å trekke rentebanen til Norges Bank ned, så også på sist rentemøte i mars. Overraskelsen sist skyldtes i noe grad at januarsalget på klær ikke ble reversert i februar. Vi tror imidlertid noe vil kunne reverseres i mars, og venter i likhet med Norges Bank at kjerneinflasjonen målt ved kpi-jae tar seg opp fra 1,4 prosent i februar til 1,5 prosent i mars, skriver han i morgenrapporten.

Tror på kortvarig effekt av kronesvekkelsen

Inn mot rentemøtet i mars hadde kjerneinflasjonen fortsatt å overraske Norges Bank på nedsiden, og dermed er sentralbankens prognoser nok en gang nedjustert. Men selv om årsveksten i kjerneprisene er på et lavere nivå enn tidligere ventet, ser Norges Bank fortsatt for seg at årsveksten skal noe opp i løpet av året.

– Norges Bank venter at kpi-jae steg til 1,5 prosent i mars, og det er også vår prognose. Konsensus venter 1,4 prosent, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.

I det korte bildet legger Handelsbanken Capital Markets særlig vekt på at kronesvekkelsen mot slutten av fjoråret vil gi oppgang i prisveksten for importerte konsumvarer. Og av sesongmessige grunner kan man forvente denne effekten allerede fra mars, påpeker Gonsholt Hov.

Ett usikkerhetsmoment

– Dette er hovedårsaken til at vi tror årsveksten i kpi-jae løftet seg fra februar til mars. Effekten av kronesvekkelsen vil imidlertid bli relativt kortvarig. Med mindre kronen svekker seg videre fra dagens nivå, vil årsveksten i importprisene begynne å dabbe av gjennom andre halvår. Isolert sett taler det for at årsveksten i kpi-jae vil falle tilbake igjen. Men vi tror at sterkere lønnskostnadsvekst i norsk økonomi vil kompensere for dette, slik at kpi-jae vil havne på nettopp 1,5 prosent i år, regnet som årsgjennomsnitt, skriver seniorøkonomen.

Han peker på ett usikkerhetsmoment i inflasjonstallene denne gangen:

– Skulle flyprisene overraske på oppsiden i mars – en «påskeeffekt», må vi også forvente en korreksjon ned igjen i april, skriver Marius Gonsholt Hov.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide – Skal du først ha hjemmekino kan du like gjerne gjøre det skikkelig
Gråbein tester ut Denon AVC-X8500H – en hjemmekinoforsterker med 13 surroundkanaler for skikkelig kinolyd hjemme.
02:39
Publisert: