Konsumprisindeksen (KPI) var opp 2,8 prosent på årsbasis i januar, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå fredag. 

På forhånd var det ventet at konsumprisindeksen ville øke med 2,9 prosent på årsbasis, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans.

Fra desember til januar falt KPI med 0,1 prosent, opplyser SSB. Hovedgrunnen til dette fallet var et prisfall på møbler og klær. Januar er tradisjonelt preget av tilbud innen disse bransjene, påpeker byrået. 

I andre retning trakk prisene på drivstoff. Bensin og autodiesel økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent fra desember til januar. 

Dette er andre måned på rad at inflasjonen kommer inn lavere enn ventet. 

Kjerneinflasjon betydelig lavere enn ventet 

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer (se faktaboks), økte med 2,1 prosent på årsbasis i januar. 

På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 2,6 prosent på årsbasis. I desember var kjerneinflasjonen opp 2,5 prosent på årsbasis. 

Kjerneinflasjonen nådde en topp på en årlig vekst på 3,7 prosent i juli ifjor. Siden det har trenden i veksten vært fallende. Flere økonomer har i lang tid ventet at inflasjonen ville dempes ettersom en svekket krone ikke lenger har effekt. 

– Økt sannsynlighet for rentekutt 

– Dette var mye lavere enn ventet og gjør det vanskeligere for Norges Bank; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering. 

Hun viser til at inflasjonen nå er 0,8 prosentpoeng lavere enn Norges Bank har anslått. Dette gjør at tallene for inflasjonen i februar blir svært viktige før sentralbankens neste rentemøte i mars, påpeker Strøm Fjære. 

– Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, skriver hun. 

Svakere veksttakt 

Matprisene steg med 0,6 prosent i januar, etter fem måneder med prisnedgang.

Også beregnet husleie for selveiere og priser på flyreiser var med på å trekke inflasjonen opp i januar. Førstnevnte steg med 0,4 prosent, mens flyreiseprisene økte med 4,4 prosent.Veksten i KPI på årsbasis falt med 0,7 prosentpoeng fra desember til januar. Ifølge SSB skyldes nedgangen hovedsakelig utviklingen i strømprisene. 

Elektrisitetsprisene steg betydelig mer fra desember 2015 til januar ifjor, enn fra desember 2016 til januar i år. 

Samtidig fremholder SSB at prisutviklingen på klær var med på å dempe veksttakten. 

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen var på sin side ned 0,4 prosent fra desember. For denne indeksen var prisene på klær og møbler det som trakk mest ned. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den nye generasjonen arbeidstagere jobber best på kafé
Kafeene fylles opp av generasjon alltid-på-vei. De skyr fast jobb, leilighet, partner, venner, bil og barn, er pålogget døgnet rundt og utøver makt ved å shoppe nettverk.
02:41
Publisert: