Tirsdag morgen publiserte Statistisk sentralbyråd konsumprisindeksen, som viser hvor mye prisene steg i juni.

Som vanlig er både analytikerne og markedsaktørene mest opptatt av den såkalte kjerneinflasjonen, som viser prisstigningen justert for avgiftsendringer og unntatt energipriser.

Kjerneinflasjonen kom inn på 1,1 prosent, som var akkurat det analytikerne og Norges Bank hadde ventet på forhånd.

Kronen styrket seg med rundt tre øre mot euroen umiddelbart etter at tallene er publisert. En euro koster nå rundt 9,39 kroner, og var på det laveste nede i 9,3855 kroner. Euroen har ikke vært billigere siden oktober i fjor.

Prisene ble trukket ned av sommersalget

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets forteller at dette var akkurat som sentralbanken hadde ventet, og at inflasjonsfallet derfor ikke vil rokke ved planene om å sette opp renten i september.

– Norges Bank har sagt ganske klart ifra at de kommer til å sette opp renten, med mindre det skjer noe stort og uventet, sier Fjære.

Fjære forteller at det er sommersalg på klær og sko som har trukket ned prisveksten, og at de hadde trodd at salget ville presse kjerneinflasjonen enda lenger ned, til 1,0 prosent.

– Det som Norges Bank er opptatt av, er at de realøkonomiske utsiktene ser ut til å holde seg gode, sier Fjære.

Strømprisene fortsetter å stige

Kjerneinflasjonen er målet Norges Bank styrer etter når den skal bestemme om renten skal opp eller ned. Derfor har det lenge vært knyttet mye oppmerksomhet til at kjerneinflasjonen har vært lavere enn sentralbanken har spådd.

Ved siste rentemøte i juni tok sentralbanksjef Øystein Olsen ned anslagene deres for prisveksten, og derfor må kjerneinflasjonen trolig falle enda mer dersom det skal ha noen betydning for rentesettingen.

Den mer volatile konsumprisindeksen stiger til 2,6 prosent, noe som er det høyeste nivået siden januar i fjor. En solid oppgang i strømprisene bidro mest til økningen i konsumprisene.

SSB skriver at det er mindre snø igjen i fjellene og lite nedbør, noe som gir mindre tilførsel til vannmagasinene.

Igjen er det prisene på klær og skotøy og møbler og husholdningsartikler som drar ned prisveksten. (Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: