Ekspertene er enige om én ting før inflasjonstallene for april kommer onsdag morgen: Prisveksten vil være lavere enn anslaget til Norges Bank på 1,6 prosent.

Inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå viser hvor stor prisveksten på varer og tjenester har vært det siste året, og er et av de viktigste tallene som Norges Bank styrer etter når de skal bestemme rentenivået.

Rentehopp henger i en tynn tråd

– Hvis ikke inflasjonen kommer opp denne gangen, så henger rentehevingen i september i en tynn tråd, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

Bruce er kanskje den analytikeren som legger mest vekt på inflasjonstallene i denne omgang, og det er fordi inflasjonen skuffet i mars da den kom inn på 1,2 prosent.

– Jeg er enig med Norges Bank i at det er midlertidige forhold som holder inflasjonen nede, og hvis den kommer opp på vårt anslag på 1,5 prosent, så er vi ganske sikker på at renten skal opp i september, sier han.

Kronen svekket seg da inflasjonen skuffet i mars, og dersom det samme skjer med tallene som kommer onsdag morgen, så spår Bruce nok en kronesvekkelse.

Inflasjonen har i lang tid vært med på å utsette den første renteøkningen til Øystein Olsen. Så langt i år har gjennomgangsmelodien fra både sentralbanksjefen og analytikerne vært at den lave inflasjonen er midlertidig, og at den skal opp.

Arbeidsledigheten har fortsatt falle i år, og nå er det bare inflasjonen «alle» venter på. Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på to prosent, og en lav rente vil normalt bidra til at inflasjonen stiger og dermed nærmer seg målet til sentralbanken.

Tror inflasjonen vil trekke ned rentebanen

Snittet for hva analytikerne forventer er 1,4 prosent, og det er det DNB Markets og deres makroøkonom Jeanette Strøm Fjære har lagt seg på.

– Hovedbildet er at inflasjonen er veldig svak, mindre enn det Norges Bank har sett for seg. Slik det ser ut nå vil inflasjonen trekke ned rentebanen denne gangen også, sier Fjære.

Hun forklarer at lav inflasjon er en faktor som isolert sett vil tale for at renteoppgangen blir utsatt, men hun tror ikke at skuffende tall onsdag morgen vil være nok. Da må prisveksten være virkelig lav.

– Hvis vi faller under én prosent, så tror jeg Norges Bank legger mer vekt på det, fordi da vil inflasjonsforventningene begynne å falle, forklarer hun.

Ser flere mørke skyer på himmelen

Handelsbanken venter også en prisøkning til 1,4 prosent, men seniorøkonom Marius Gonsholt Hov ser flere mørke skyer på himmelen.

– Det tikker stadig inn svake tall. Varekonsumet var svakere, industriproduksjonen skuffet, veksten i bygg og anlegg har flatet ut, så det er flere tegn på at det ikke har gått så bra med norsk økonomi i første kvartal som man har håpet på, sier Hov.

Flere av analytikerne trekker frem at Norges Bank er mer opptatt av den økonomiske veksten går riktig vei, enn at inflasjonen foreløpig ligger litt under målet. Derfor kan det bli viktig å følge med neste uke, da det kommer tall på veksten i norsk økonomi fra SSB målt i bnp.

«Norges Banks prognoser er mye høyere enn våre»

Erica Blomgren, som er sjefstrateg i SEB, forteller at de har et anslag på 1,3 prosent. Blomgren mener at det først og fremst er høyere priser på matvarer og tjenester vil drive prisveksten oppover.

– Det som er interessant er at Norges Banks prognose er så mye høyere enn våre. En inflasjon på 1,6 prosent, det tror vi ikke kommer til å skje, slår hun fast.

Blomgren tror ikke at onsdagens nøkkeltall blir avgjørende for sentralbankens renteavgjørelse, men sier at markedet er meget opptatt at inflasjonstallene, og at de derfor kan bli viktig for kronekursen.(Vilkår)

Lokket på for Lerum i Sogndal
DN var med da det siste glasset med jordbærsyltetøy gikk ut av den nesten hundre år gamle fabrikken i Sogndal.
02:02
Publisert: