Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at konsumprisindeksen (Kpi) steg med 3,5 prosent på årsbasis i oktober, mens konsumprisindeksen, justert for energi- og avgiftsendringer (kjerneinflasjonen), steg med 0,9 prosent.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 4,1 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, ifølge estimater innhentet fra DNB Markets.

Det ser dermed ikke ut til at Norges samlede prisforhold er blitt særlig preget av den globale forsyningskrisen i oktober, der priser på varer og tjenester har steget kraftig i mange andre land, som følge av flaskehalser i de globale verdikjedene etter pandemien.

Inflasjon er en betegnelse på utviklingen i det generelle prisnivået på varer og tjenester i samfunnet i en gitt periode. Måleenheten er konsumprisindeksen, som er en viktig variabel i Norges Banks fastsettelse av styringsrenten.

Strømprisene bidrar mest

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i Kpi siste tolv måneder, er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, 79,2 prosent, skriver SSB i en pressemelding.

Det høye prisnivået på strøm forklares blant annet av de tørre sommermånedene i Sør-Norge, og lav magasinfylling. Også europeiske forhold, som høye brensels- og kvotepriser, samt gasspriser i Europa, påvirker de norske strømprisene.

På den annen side trekker matvareprisene inflasjonen ned, der denne varegruppen hadde en negativ årsvekst i oktober på fire prosent.

– Dette er en sesongmessig variasjon i matvareprisene. Det er vanlig at vi ser en nedgang i prisene i oktober, særlig på visse frukt og grønnsaker, sier Ragnhild Nygaard i SSB.

På samme tid har innkjøpsprisene til norske dagligvareleverandører steget med opp mot 70 prosent. Dette kan ifølge bransjen selv føre til økte matvarepriser i månedene fremover. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.