Norske konsumpriser steg 6,4 prosent fra april i fjor til april i år, viser ferske tall lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

– Prisveksten er fortsatt høy, men vi har de siste månedene sett tegn til en utflating, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 6,1 prosent fra april i fjor til april i år, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (kpi-jae), var på 6,3 prosent på årsbasis i april. Det er høyere enn forhåndsestimatet, som var på 6,1 prosent, og det er også en oppgang fra mars, da årsveksten var på 6,2 prosent.

Til tross for at totalinflasjonen dempet seg noe i april, er både den og kjerneinflasjonen langt over målet på to prosent.

Venter rentehopp

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier dagens tall overrasker, og forsterker troen på at styringsrenten vil heves på de alle tre neste rentemøtene. Det vil si en styringsrente på fire prosent i september.

– Nok en gang blir Norges Bank overrasket over trykket i den underliggende prisveksten. Dette er ikke en velkommen nyhet for Norges Bank som allerede sliter med en svak kronekurs, og for så vidt også fått beskjed om et lønnsoppgjør som er sterke enn det de har lagt til grunn, sier Haugland.

Norges Bank hadde i sine anslag fra mars at rentetoppen ville ligge mellom 3,5 og 3,75 prosent. Sjeføkonomen er klar på at slik blir det ikke.

– Det underliggende prisveksten er altfor høy, og kronekursen gir ikke så mye håp om at kjerneprisveksten vil bremse nedgangen i kjerne. Mye peker på at et knepp mer enn det de i utgangspunktet hadde sett for seg,

– Bitt seg fast

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets kaller dagens hopp i kjerneinflasjonen signifikant.

– Det er klart høyere enn ventet. Den generelle prisveksten er svært sterk og har bitt seg fast i disse nivåene vi har hatt de siste månedene, sier Hov.

Han sier at tallene trekker i retning av en oppjustert rentebane.

– Det er svært sannsynlig at vi må opp mot en styringsrente på minst 3,75 prosent. Det er flere forhold bak de vurderingene, men det at inflasjonen kommer høyere inn enn ventet og at det ikke kan forklares med en enkelt faktor, sier Hov.

Han peker på at SSB gjør et nummer av at matvareprisene har steget kraftig, men samtidig trakk transportprisene tilsvarende mye ned, likevel steg kjerneinflasjonen.

– SSB advarte om dette etter at vi ikke fikk den store prisoppgangen i februar. De ventet at prisveksten ville komme senere og det er nettopp det vi ser i dag. Likevel viser dagens tall at det har vært en oppgang i andre viktige sektorer, og igjen har vi en bredt basert prisvekst, sier Hov.

Stor oppgang i matpriser

Fra mars til april steg konsumprisene 1,1 prosent. Matvarepriser bidro mest til oppgangen, hvor prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,5 prosent, ifølge SSB.

– Kun én gang tidligere er det målt en større månedsendring fra mars til april, så det kan tyde på at det er mer enn bare oppgangen etter påsketilbudene som ligger bak den store prisoppgangen, sier Kristiansen.

Den høye månedsveksten trekker også opp årsveksten for mat og drikke. Fra april i fjor til april i år har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steget med 10,5 prosent.

– Vi ser også at prisene på en del matvarer steg over det prisnivået de var på i forkant av tilbudene. Dette kan blant annet ses i sammenheng med at kostnadene til dagligvarekjedene har steget i lang tid, sier Kristiansen.

Venter flere hevinger

Torsdag i forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er tiende gang sentralbanken hever renten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Norges Bank begrunnet torsdagens renteheving med at prisveksten fortsatt er altfor høy. Det har ikke vært høyere styringsrente i Norge siden 2008.

Sentralbanken varslet torsdag at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni. Ved mars-møtet signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent, men etter forrige ukes økning mente flere økonomer at rentebanen vil bli justert opp i juni. Da kommer årets andre pengepolitiske rapport.

Avgjørelsen fra Norges Bank kom dagen etter at Federal Reserve i USA satte opp renten med 0,25 prosentpoeng. Bare noen etter Norges Banks rentebeslutning torsdag, hevet den europeiske sentralbanken (ECB) rentene med 0,25 prosentpoeng.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.