Hvert år i slutten av august retter finansmarkedene verden over oppmerksomheten mot en fjellby i delstaten Wyoming i USA. Slik blir det også i år.

Torsdag starter den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) sentralbankkonferanse i Jackson Hole. For første gang siden 2014 skal både Janet Yellen og Mario Draghi, sentralbanksjefer i henholdsvis USA og i eurosonen, delta på konferansen.

Selv om det på forhånd er begrenset med informasjon om hva de to faktisk skal snakke om, kommer foredragene fra verdens mektigste sentralbanksjefer til å bli studert nøye i et forsøk på å avdekke eventuelle nye signaler.

På hver sin side av Atlanteren forsøker de to sentralbanktoppene å forberede både markeder og andre aktører i økonomien på at sentralbankpolitikken fremover gradvis skal normaliseres etter mange år med styringsrenter nær og under null, samt massive oppkjøp av verdipapirer i markedene.  

– Det er ett spørsmål alle stiller seg nå: Hvis vi står på terskelen av at sentralbankpolitikken skal snu, vil dette gå pent og pyntelig for seg, eller vil vi oppleve et brått og markert omslag i finansmarkedene? spør sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. 

Hun mener det er naturlig at Yellen vil bruke konferansen til å kommentere mulige konsekvenser av sentralbankenes planer om å ta foten gradvis av gasspedalen fremover. 

Kutter i beholdningen

Den amerikanske sentralbanken er allerede godt i gang med å ta opp renten fra det rekordlave nivået nær null den ble redusert til etter finanskrisen rammet USA og verdensøkonomien høsten 2008. Fremover planlegger den også å gradvis redusere beholdningen av verdipapirer den har opparbeidet seg etter å ha gjennomført flere runder med store oppkjøp i markedene i årene etter finanskrisen.

På samme måte som oppkjøpene har bidratt til å presse ned markedsrentene, kan en reversering av politikken bidra til å sende markedsrentene oppover. Dersom de lave rentene har sendt kursene på både aksjer og obligasjoner kunstig høyt de siste årene, kan en renteoppgang føre til motsatt utvikling, minner Haugland om. 

– Det har vært en solid økning i verdiene både i aksjemarkedene og i obligasjonsmarkedene i løpet av perioden. Man kan stille seg spørsmål om det er bobler som har bygget seg opp – og som luften kan bli tatt grundig ut av i tiden som kommer, sier Haugland.

Få tegn til uro

Sjeføkonomen mener Feds signaler så langt viser at den vil vedta en plan for nedtrapping av verdipapirbeholdningen allerede på det neste rentemøtet i september og at reduksjonen starter i oktober. 

Det er imidlertid få tegn i markedene på at reduksjonen kommer til å føre til stor uro. Haugland mener markedsreaksjonen tyder på at Fed har lykkes i sin kommunikasjon om at reduksjonen kommer til å foregå i et svært forsiktig tempo.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets utelukker heller ikke at det kan bli uro i markedene når Fed på et tidspunkt starter nedtrappingen av verdipapirbeholdningen. Men i likhet med Haugland mener han at den amerikanske sentralbanken har vært svært tydelig på hvordan reduksjonen skal foregå. Han venter derfor lite nytt fra Fed-sjefen på konferansen. 

– Jeg synes hun har vært veldig klar på både hvordan den skal gjøre nedtrappingen og hva som ligger foran oss, sier Bruce. 

Sterk euro

Bruce mener det er mer usikkerhet knyttet til hva sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken ECB vil si på Jackson Hole-konferansen. Ifølge sjefanalytikeren kunne konferansen vært en begivenhet Draghi kunne brukt til å annonsere ytterligere nedtrapping av oppkjøpene av verdipapirer i markedene. 

– Men det tror jeg ikke han gjør, blant annet fordi euroen har gått såpass mye sterkere etter at han i en tale i juli ble tolket som at han ville redusere kjøpene, sier Bruce.

Sjeføkonom Haugland i DNB Markets tror imidlertid det kan komme nye signaler fra Draghi. 

– Vi har ikke avblåst muligheten for at han kan komme til å si noe substansielt om de pengepolitiske utsiktene.

Men også hun tror den sterke euroen bekymrer ECB-sjefen. 

– Så her vil Draghi absolutt ikke gi noe mer enn det han trenger med tanke på en mindre ekspansiv pengepolitikk fremover. Men samtidig så vil han kunne komme til å varsle at man kommer til å gi mindre gass fra neste år, sier Haugland. (Vilkår)

Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: