Norges Banks temperaturmåler viser sterkeste vekst i norsk økonomi på mer enn fire år. 

– Rapporten bekrefter at det går bedre i norsk økonomi, og det går enda bedre enn vi forventet, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. 

DNBs anslag var en vekstindikator på 1,09, men fasit viste 1,29. 

– Indikatoren kan oversettes til en årlig vekst på rundt 2,6 prosent. Veksten ligger dermed an til å bli ganske bra, og antagelig over trendvekst, sier Fjære. 

Kronen styrket seg umiddelbart etter at rapporten ble publisert klokken ti tirsdag. 

– Det er vanskelig å finne noe negativt denne rapporten. Den viser en bred oppgang, på tvers av næringer og regioner, mener hun. 

Tror ikke på rentekutt

Rapporten fra nettverket er et viktig grunnlag for Norges Banks rentemøte i neste uke. Veksten ser nå ut til å være sterkere enn Norges Banks forventninger. 

– Veksten tar seg opp i nær alle sektorer, noe som støtter opp om bildet av generell oppgang. Veksten er sterk og økende utenom oljebransjen, samtidig som det negative vekstbidraget fra oljesektoren avtar, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea i en kommentar. 

Han tror ikke denne rapporten motiverer noe rentekutt i neste uke.

– Det er ikke nødvendig med ytterligere rentekutt, og dagens rapport styrker argumentet for å heve rentebanen. Vi tror fremdeles ikke at Norges Bank vil heve bunnen i rentebanen, med tanke på den lave prisveksten, sier Bruce. 

DNB Markets tror i motsetning til Bruce at bunnen i rentebanen kan heves noe på møtet nå i juni. Rentebanen  vil kanskje fortsatt vise en sannsynlighet for kutt, men mindre enn i mars, tror Fjære.

– Antagelig kommer Norges Bank til å bruke rapporten fra Regionalt nettverk som argument for å i hvert fall ikke senke renten. Vi tror rapporten gjør at sannsynligheten for rentekutt er mindre. Imidlertid kan det være at den bidrar til å heve rentebanen, tror Fjære. 

Bredt fundert, men mer puslete vekst

 I rapporten står det at produksjonsveksten blir særlig knyttet til økt offentlig etterspørsel, særlig fra kommunene og sykehussektoren. Oppgangen kommer også fra vekst i etterspørselen fra det private næringslivet. Samtidig trekker ikke oljebransjen ned, slik den har gjort de siste årene. Bygg og anlegg melder om den høyeste veksten. 

– Selv om rapporten viser at veksten ligger an til å bli høyere enn tidligere ventet, tror vi ikke det ligger an til noe veldig kraftig oppsving, sier Fjære. 

DNB Markets venter et fall  boliginvesteringene, og at det vil trekke ned vekstbidraget fra bygg- og anleggssektoren. 

- Bygg og anlegg totalt sett kan nok kan ha en viss positiv vekst, men klart mindre enn vi så i fjor, sier Fjære. 

Heller ikke bidraget fra offentlig sektor vil være like sterkt, tror DNB Markets. Oljesektoren kommer heller ikke tilbake dit at denne bransjen vil gi et like sterkt vekstbidrag som den gjorde før nedturen kom sommeren 2014. 

– Vi sliter med å se drivere på disse nivåene, og tror ikke at vi skal tilbake dit. Dermed tror vi at vi kommer til å få en relativt sett puslete vekst i årene fremover, sier Fjære. 

– Vi kommer til å bli mer som landene rundt oss. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nato-sjefen: – Terror er blitt en alvorlig trussel for oss alle
Jens Stoltenberg turnerer Amerika for å bygge opp det Donald Trump river ned.
01:44
Publisert: