De siste ukene og månedene har det kommet en rekke nøkkeltall som kan indikere at oppsvinget går tregere enn ventet i norsk økonomi. Tallene som har kommet så langt denne uken har i stor grad bekreftet bildet. 

l Onsdag morgen la SSB frem ferske tall for industriproduksjonen i oktober. Sesongjustert økte produksjonen bare med marginale 0,2 prosent. Over de tre månedene fra august til oktober har produksjonen dermed falt med 3,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

 l Tirsdag la Norges Bank frem rapporten etter årets fjerde og siste undersøkelse i sentralbankens regionale nettverk. Undersøkelsen, der rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere over hele landet deltar hvert år, viste at produksjonen fortsatte å øke ytterligere de tre månedene fra september til og med november. Veksten var imidlertid lavere enn bedriftene selv ventet for tre måneder siden og bedriftenes forventninger til den videre utviklingen er også lavere enn i forrige undersøkelse fra august.

– Tregere enn antatt

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets peker på at det var første gang på et år at forventningsindeksen i Norges Banks nettverksrapport gikk tilbake. 

– Nedgangen stemmer godt med andre nøkkeltall og forventningsindikatorer de siste månedene som viser at man kanskje var litt raske med å friskmelde norsk økonomi etter noen lyspunkter gjennom sommeren. Det ser riktignok fortsatt ut som vi er på rett vei, men det går tregere enn tidligere antatt, skriver makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten fra DNB Markets onsdag.

Tror negativ trend vil fortsette

Fallet i industriproduksjonen over de tre siste månedene er fortsatt knyttet til lav produksjon innen oljerettet leverandørindustri. Disse næringene er preget av lav aktivitet og permitteringer, noe som blant annet henger sammen med den lave investeringsaktiviteten i olje- og gassnæringen, påpeker SSB onsdag.

Svakere nøkkeltall

I løpet av høsten har flere andre nøkkeltall vist svakere utvikling enn ventet:

l Den kvartalsvise veksten i fastlands-bnp endte på moderate 0,2 prosent i tredje kvartal etter en oppgang på henholdsvis 0,3 og 0,4 prosent i årets to første kvartaler.

l Oljeselskapenes egne anslag for oljeinvesteringene ble ytterligere nedjustert i november og indikerer nå et markert fall i investeringene også neste år

l SSBs konjunkturbarometer for industrien fikk en tydelig knekk i tredje kvartal, etter tegn til klar bedring de to foregående kvartalene. Innkjøpssjefenes forventningsindeks for industrien falt også kraftig tilbake i november. 

Venter svak vekst også neste år

DNB Markets la tirsdag frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i Norge neste år. DNB-økonomene venter bare en moderat oppgang i veksten i fastlandsøkonomien fra 0,7 prosent i år til 1,3 prosent neste år.

– Vi venter et fall i oljeinvesteringene på ti prosent neste år, etter et fall på om lag 15 prosent i år. Videre venter vi noe høyere vekst i privat forbruk, som sammen med mindre negativt drag fra oljeinvesteringene og noe vekst i eksporten, forklarer noe høyere vekst enn i inneværende år, skriver makroanalytiker Fjære.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.