Resultatsesongen fortsetter på Wall Street og investorene venter i spenning på hvor mye Fed vil øke styringsrenten onsdag kveld.

Men utviklingen er positiv fra start på onsdag, og slik er status for de amerikanske nøkkelindeksene i 18-tiden:

  • Den brede S&P 500-indeksen stiger 1,5 prosent
  • Den industritunge Dow Jones-indeksen stiger 0,4 prosent
  • Teknologiindeksen Nasdaq stiger sterkt 2,7 prosent

Etter børsen stengte onsdag kunne teknologigiganten Microsoft vise til svakere tall enn analytikerne forventet. Aksjen åpnet likevel opp 3,5 prosent onsdag.

Etter to dager med møter, vil den amerikanske sentralbanken Federal Reserve klokken 20 onsdag kveld norsk tid offentliggjøre sin renteavgjørelse. Spørsmålet handler om «hvor mye» fremfor «om» sentralbanken kommer til å øke renten.

På forhånd venter markedet en renteheving på 0,75 prosentpoeng, hvilket i så fall vil sende den amerikanske styringsrenten til intervallet 2,25 til 2,50 prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB støtter markedsforventningene.

– Jeg tror det blir en renteheving på 75 basispunkter. Etter at Fed-medlem Christopher Waller åpnet opp for en renteheving på 100 basispunkter, kan vi ikke utelukke det alternativet, men jeg tror ikke det er like sannsynlig, sier han.

Så sent som i juni hadde Fed en stor renteheving på 0,75 prosentpoeng. På det tidspunktet var det 28 år siden sist gang. Nå ser det altså ut til å komme en minst like stor renteheving kun én måned etter igjen.

Bakgrunnen for de dramatiske rentehevingene er som kjent den voldsomme inflasjonen som skylder over USA, i likhet med store deler av verden for øvrig. I juni ble inflasjonen i USA målt til 9,1 prosent, som er det høyest nivået siden 1981.

Utelukker ikke resesjon

Aamdal tror rentehevingen vil ha store konsekvenser for det amerikanske markedet.

– Generelt kommer rentehevingen til å dempe den samlede etterspørselen i økonomien. Det vil kunne redusere presset i økonomien og svekke inflasjonsimpulsene, men samtidig øke faren for en resesjon, sier han.

Samtidig ser Aamdal gode grunner til å øke styringsrenten, og mener sentralbankens signal om videre rentebane vil være vel så viktig.

– Ved å øke styringsrenten kraftig viser Fed at de tar inflasjonen på alvor, noe som styrker forventningene til at inflasjonen etter hvert avtar. Det blir også interessant å høre hvilke signaler sentralbanksjef Jerome Powell gir om utsiktene for fremtidige rentehevinger, sier Aamdal.

De fleste moderne sentralbanker har et mål om å tilpasse styringsrenten slik at man over tid oppnår stabil og lav inflasjon. Høy og svingende prisvekst er ansett som skadelig for økonomien, da det skaper usikkerhet om pengenes verdi og typisk kan føre til fall i investeringer.

Priset inn

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, er enig med Aamdal om at vi kan forvente en renteheving på 0,75 prosentpoeng. Han mener det amerikanske rentemarkedet nå har priset inn flere større rentehevinger på kort sikt.

– I det siste har renten på statslån med ett års løpetid vært høyere enn statslån med fem og ti års løpetid. Dette er ganske uvanlig da rentemarkedet ofte priser inn en durasjonspremie. Det tyder på at markedet forventer større rentehevinger den nærmeste perioden, før renten deretter senkes, sier Næss.

Næss mener og at rentehevingene er nødvendig for å få bukt med høy inflasjonen. Han understreker samtidig at rentehevingene ikke vil bite for hardt i amerikaneres lommebok.

– I Norge finansieres folk gjennom korte renter, mens man i USA har lange renter på for eksempel boliglån. Derfor tar det tid før rentehevingene slår inn i folks økonomi i USA.

Investeringsdirektør i Nordea Fondene Robert Næss, tror markedet allerede har priset inn de kommende rentehevingene.
Investeringsdirektør i Nordea Fondene Robert Næss, tror markedet allerede har priset inn de kommende rentehevingene. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Tror ikke på renteeffekt i Norge

Aamdal i DNB belyser også effektene rentehevingen kan ha for det europeiske markedet.

– Den amerikanske økonomien er stor og viktig. Renteøkninger i USA vil påvirke Europa gjennom både finansmarkeder og realøkonomien. Dersom den amerikanske økonomien går inn i en resesjon vil det kunne svekke aktiviteten også for europeiske land, her under Norge. Om renteøkningene i USA fører til lavere pris- og lønnsvekst, vil det også kunne smitte over til Europa.

Den norske styringsrenten ble i juni satt opp med 0,5 prosentpoeng, til 1,25 prosent. Norges Bank varslet samtidig at styringsrenten sannsynligvis vil bli satt videre opp til 1,5 prosent i august.

Aamdal tror ikke den norske sentralbanken vil bry seg om hva Fed bestemmer seg for onsdag.

– At rentehevingen i USA har en direkte effekt på avgjørelsen til Norges Bank, tror jeg ikke.

50/50

Investeringsselskapet Pimco tror på sin side at Fed vil gå enda mer offensivt til verks for å nå sitt uttalte mål om stabil prisvekst på to prosent.

– Vi tror Fed til syvende og sist vil justere renten mot deres pengepolitikk. Hvilket taler for en heving på 1,00 prosentpoeng for å sende styringsrenten mot det nøytrale nivået på 2,5 prosent, skriver Pimco i en rapport før det amerikanske rentemøtet.

Pimco er en av verdens største obligasjonsforvaltere, og plasserer penger i alt fra obligasjoner, aksjer og eiendom til annen kreditt.

Selskapet anslår sjansen for en renteheving på 100 basispunkter til å være nærmere 50 prosent, hvilket er betydelig høyere enn de generelle forventningene i markedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.