Etter et elendig fjorår for kronen, som svekket seg over åtte prosent, eller nærmere en hel krone, mot euro, har den nå kommet over i en mer positiv trend.

– Norske kroner har begynt året bra, og siden toppen av 20. desember har kronen styrket seg med 32 øre mot euro, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sin morgenrapport tirsdag.

Rykk og napp fremover

  • Tirsdag koster én euro 9,66 kroner.
  • Én dollar koster 8,08 kroner.
  • Ett britisk pund koster 10,95 kroner.
  • 100 svenske kroner koster 98,42 kroner.

Kronen har styrket seg mot alle disse valutaene, og 20. desember ser ut til å ha vært den utslagsgivende dagen som satt gang i kronestyrkelsen mot samtlige av valutaene.

Bernhardsen skriver at det kommer til å gå i rykk og napp for kronen fremover, og at den sjelden styrker seg lineært.

– På kort sikt, tror vi imidlertid ikke at alt potensialet er tatt ut ennå, skriver han videre, og ser for seg at kronen i første omgang vil ligge fra 9,60 til 9,62 mot euroen.

Pristall kan gi kronehopp

Analytikeren mener onsdagens inflasjonstall kan bli en driver for sterkere krone, og at inflasjonsutsiktene fremover også bør gi medvind for Norges valuta.

– Første halvdel av 2018 venter vi at inflasjonen blir liggende betydelig høyere enn i dag, skriver han.

Konsumprisindeksen, som måler inflasjonen i Norge, legges frem klokken 08:00 onsdag. På forhånd er inflasjonen ventet å stige fra 1,1 prosent i november til 1,5 prosent i desember, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News. Kjerneinflasjonen, som er justert for energivarer og avgiftsendringer, er ventet å ligge på 1,2 prosent.

Nordea Markets venter en inflasjon på 1,7 prosent og en kjerneinflasjon på 1,4 prosent.

Bernhardsen tror en høyere inflasjon er et godt argument for at kronen skal styrke seg mot svenske kroner. Norske og svenske kroner har gjennom slutten av fjoråret hatt tilnærmet helt lik utvikling mot euro.

– Vi er relativt positive til sterkere krone mot svenske kroner både på grunn av et økende inflasjonsgap til fordel for kronen, men også de relative vekstutsiktene taler for høyere krone mot svenske kroner, skriver Bernhardsen.

Meglerhus: «Kjøp kroner»

Danske Bank Markets skriver i sin morgenrapport at selv om mandagens tall for norsk industriproduksjon kom inn lavere enn ventet, var ikke kronen sen med å riste av seg de svake tallene.

– Etter vårt syn illustrerer det en markedsforestilling om å kjøpe kroner, som er i tråd med vår anbefaling om å selge posisjonen euro/kroner og kjøpe kroner/euro.

Danske Bank Markets venter i likhet med snittet av resten av analytikerne en inflasjon på 1,5 prosent.(Vilkår)

Støre: – Slik adferd ikke forenelig med det å være tillitsvalgt på det nivået i Arbeiderpartiet
Etter at Giske frivillig trakk seg fra nestledervervet, avgjorde sentralstyret i partiet at han også er ferdig som partiets finanspolitiske talsmann.
01:57
Publisert: