Norske husholdninger økte gjelden med 6,2 prosent de, siste 12 månedene frem til januar. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikator K2, som ble publisert mandag.

Totalt har norske husholdninger en gjeld på 3.287 milliarder kroner.

Kredittindikatoren viser utviklingen i all innenlandsk gjeld for husholdninger, ikke-finansielle foretak og i kommuneforvaltningen.

Gjeldsveksten for alle disse var på 6,1 prosent i de siste 12 månedene frem til januar.

Lavere enn ventet

For de siste 12 månedene frem til desember var gjeldsveksten for husholdningene på 6,4 prosent.

Konsensus blant analytikerne på forhånd var at veksten i husholdningene ville holde seg på 6,5 prosent, mens den totale veksten ble forventet ned 0,1 prosentpoeng til 6,2 prosent i januar, skriver DNB Markets' Jeanette Strøm Fjære i meglerhusets morgenrapport.

Ifølge sjeføkonom Jørgen Gudmundsson Sparebanken Vest var det på forhånd ventet at årsvksten ville avta, som følge av baseeffekter.

– Det vil si at kredittveksten var unormal høy i begynnelsen av 2017. Utover året bør vi se noe effekter av fallet i boligprisene på kredittveksten, skriver Gundersen i morgenrapporten.

SSBs kredittindikator viste samtidig at gjeldsveksten til de ikke-finansielle foretakene falt til 6,4 prosent i januar, mot 6,7 i den forrige månedlige målingen. For kommuneforvaltningen falt gjeldsveksten til 5,0 prosent de siste 12 månedene frem til januar, mot 5,3 for de siste 12 månedene i desember.

Stoppet opp i høst

DN skrev i november om at veksten var bremset, etter innføringen av boliglånsforskriften og fallet i prisen på boliger i andre halvår i fjor.

Gjeldsveksten for husholdningen nådde en topp på forsommeren i fjor, før det kom en nedgang utover høsten.

Men i januar skrev DN at veksten hadde tiltatt i desember, noe som kom overraskende på analytikere.(Vilkår)