Den samlede etterspørselen etter lån fra norske husholdninger var om lag uendret i årets første kvartal, viser en fersk undersøkelse fra Norges Bank.

Samtidig økte etterspørsel etter fastrentelån noe, ifølge sentralbankens utlånsundersøkelse. Denne utviklingen er ventet å fortsette i tiden fremover.

– Det var ingen store endringer, og undersøkelsen var omtrent som ventet, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

– Det eneste man kan merke seg, er økningen i etterspørselen etter fastrentelån. Dette er nok et tegn på at man forbereder seg på at renten skal opp, sier hun.

Varslet renteøkning

Styringsrenten i Norge har ligget i ro på 0,5 prosent siden 2016. På sentralbankens forrige rentemøte, i midten av mars, ble det varslet en renteoppgang etter sommeren i år. Dette er raskere enn tidligere signaler skulle tilsi.

Høyere styringsrente vil normalt trekke bankenes utlånsrenter opp.

– Vi går antageligvis inn i en periode hvor rentene for første gang på lenge settes opp. Dette ser vi for oss at vil påvirke både kredittveksten og boligmarkedet, sier Due-Andresen.

Mye tyder på at boligprisfallet, som startet i fjor, kan være over for denne gang.

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent i mars, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge. Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang i mars, med 1,7 prosent. Samtidig har boligprisene i hovedstaden falt med 6,6 prosent det siste året.

– Boligmarkedet har kanskje bunnet ut, men vi ser for oss at veksten etter hvert kan bli vesentlig svakere enn før. Fremover må boligprisveksten være mer i tråd med inntektsveksten, sier Due-Andresen.

Samtidig er kravene til bankenes utlånspraksis under vurdering. Det har gått over ett år siden myndighetene gjorde det enda vanskeligere for husholdningene å få boliglån. Dagens boliglånsforskrift hindrer boligkjøpere fra å blant annet låne mer enn fem ganger inntekten eller kjøpe bolig nummer to i Oslo uten ekstra mye egenkapital.

Forskriften trådte i kraft ved nyttår i fjor og skal gjelde midlertidig ut juni i år. Nylig kom Finanstilsynet og Norges Bank med en anbefaling til finansminister Siv Jensen (Frp) om å skrote strengere boliglånskrav fra Oslo.

Som ventet

Utlånsundersøkelsen har den siste tiden ikke vist noen vesentlige endringer, påpeker Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen.

– Nå venter bankene en ørliten økning i låneetterspørselen, og det er i tråd med utviklingen i boligmarkedet, sier han.

Heller ikke han synes det er rart at etterspørselen etter fastrentelån øker.

– Renteøkningen kommer nærmere her hjemme og vi er i et annet renteklima internasjonalt. Da er det forståelig at man i større grad tenker i baner av fastrentelån, sier Bernhardsen og tilføyer:

– Markedsrentene som ligger til grunn for bankenes fastrenteavtaler er fortsatt på et relativt lavt nivå. Derfor mener jeg det er muligheter for å gjøre gode fastrenteavtaler, sier han.

Utlånsundersøkelsen skal fange opp kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak.

Torsdagens undersøkelse viser at etterspørselen etter lån fra foretakene var om lag uendret i starten av året.

Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret og bankene venter om lag uendret kredittpraksis også fremover, opplyses det.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Køfri Riesling
Perfekt knusktørr til sushi, feite fisketyper og skalldyr
01:12
Publisert: