DNB Markets legger onsdag formiddag frem sine økonomiske utsikter. Etter noen svært gode år preget av stabil oppgang har første halvår 2018 vært preget av økt markedsuro og tiltagende økonomisk usikkerhet. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets legger ikke skjul på at endringene i meglerhusets utsikter i all hovedsak går i negativ retning.

– Det er minustegnet som preger de fleste endringene vi gjør. Det er en nedgang i våre vekstestimater for de aller fleste land sammenlignet med de prognosene vi la frem i januar, sier Haugland.

Det er president Donald Trump og hans handelskrig som har sneket seg inn og tatt økonomene på sengen.

– Den største endringen er trusselen for handelskrig. Vi har nå snudd fra å tro på en løsning på konflikten til å tro på en videre eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina, sier Haugland.

Venter 25% toll på alt

USAs president Donald Trump har allerede innført ekstra toll på en rekke kinesiske varer og Kina har svart med å innføre tilsvarende toll på en rekke amerikanske varer. Trump har truet med å trappe opp tolltiltakene ytterligere ved å innføre 25 prosent toll på alle kinesiske varer. DNB Markets har i sine økonomiske utsikter lagt til grunn at Trump vil gjøre nettopp dette.

– Vi mener at det mest sannsynlige scenarioet er at vi ved utgangen av 2018 har fått 25 prosent toll på alle kinesiske varer som importeres inn til USA. Vi venter også at Kina vil svare på dette ved å innføre 25 prosent toll på alle amerikanske varer, og etter hvert også kanskje på tjenester, sier Haugland.

– Det utgjør jo en betydelig tilspissing i forhold til situasjonen i dag?

– Ja, det utgjør en betydelig opptrapping, men Trump har sagt at han er villig til å legge toll på alle kinesiske varer, så det er god grunn til å vente nettopp dette, sier Haugland.

Hun forteller at DNB Markets venter at handelskrigen vil kunne tilspisses ytterligere også utover i 2019, men da i økende grad gjennom andre tiltak en økte tollsatser.

Kutter vekstanslagene

DNB Markets venter at den tiltagende handelskrigen vil føre til lavere vekst enn tidligere antatt i USA og Kina, samt i en rekke andre land som er fanget i kryssilden mellom de to stormaktene.

– Vi venter at effektene av handelskrigen vil trekke ned veksten i USA med ett prosentpoeng i 2019 og 2020. For Kina er effekten noe større siden dette er en mer åpen økonomi. For Kina venter vi at veksten vil være rundt 1,5 prosentpoeng lavere i 2019 og 2020, sier Haugland.

Andre land vil også rammes av handelskrigen siden lavere vekst i USA og Kina vil bidra til lavere global etterspørsel og økonomisk aktivitet.

– For de andre landene venter vi i hovedsak at veksten vil bli mellom 0,25 og 0,5 prosent lavere enn hva som ville ha vært tilfelle uten en handelskrig, sier Haugland.

Hun understreker at anslagene til DNB Markets bygger på en forutsetning om at USA ikke trapper opp handelskrigen mot EU, eller andre viktige økonomier.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik høres en bitcoinfabrikk ut
Konstant støy fra viftene på bitcoinfabrikken i Hønefoss har fått naboene til å reagere. Selskapet som eier fabrikken har tatt bråket på alvor, de har nå investert syv millioner kroner for å fikse problemet.
00:51
Publisert: