Den sesongjusterte volumveksten i bruttonasjonalproduktet (bnp) for Fastlands-Norge endte på 0,6 prosent i kvartalet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag. 

«Dette er litt høyere enn anslått trendvekst.», konkluderer SSB om tallene. Norges Banks anslag lå på 0,4 prosent. 

Den norske kronen hoppet umiddelbart mot en rekke valutaer i kjølvannet av bnp-tallene:

  • En euro kostet 9,384 kroner før bnp-tallene, og falt ned til 9,365 kroner umiddelbart etter. 
  • En amerikansk dollar kostet 8,532 kroner før bnp-tallene, og falt ned til 8,510 kroner umiddelbart etter
  • Et britisk pund kostet 11,014 kroner før bnp-tallene, og falt ned til 10,994 umiddelbart etter.

De tilsvarende bnp-tallene fra forrige kvartal var på det laveste nivået siden 2009.

– Veldig positivt

De sesongjusterte tallene viste at norsk industri og bergverk dro opp veksten mest, med 0,9 prosents vekst i kvartalet etter to strake år med nedgang, ifølge SSB. 

Næringsmiddelindustrien og råvareindustrien bidro også, ifølge SSB, som særlig viser til produksjon av kjemiske og farmasøytiske råvarer. 

Bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte den «sterke veksten» som startet tidlig i 2015, ifølge SSB. Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før.

I tillegg bidro boliginvesteringene til å dra opp veksten, ifølge sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Hun peker også på oljeinvesteringene som et lyspunkt i bnp-tallene tirsdag. 

Oljeinvesteringene, som ikke omfattes av fastlands-bnp, vokste i første kvartal etter å ha falt kontinuerlig siden tredje kvartal 2013.

– Det er veldig positivt, og er med på å forsterke bildet vi har om at vi befinner oss i et vendepunkt for oljeindustrien sin del. Når denne utviklingen flater ut og begynner til å ta seg opp går vi fra sterkt negative impulser fra oljesektoren til flate og etter hvert bedre impulser for norsk økonomi, sier Haugland til DN.

Bnp for Norge som helhet endte på 0,2 prosent i kvartalet. Kategorien petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart endte med en nedgang på 1,5 prosent. 

Ser nedturer i tallene

For andre deler av industrien, som produksjon av metallvarer, maskiner og skipsbygging, gikk aktiviteten derimot ned i årets første kvartal etter svakt positive tall på slutten av fjoråret, ifølge SSB.

I tillegg kom svake tall fra kraftforsyningsnæringen, som dempet veksten for fjerde kvartal på rad, ifølge SSB.

På tross av at bnp-tallene var høyere enn både Norges Bank og SSB hadde ventet, ser Haugland noen urovekkende punkter i nasjonalregnskapet, som fallende investeringer i fastlands-industrien og et svakt arbeidsmarked. SSB-tallene viser at disse næringslivsinvesteringene faller med 2,4 prosent i kvartalet.

– Vi hadde forventet et lite fall i investeringene, men dette var større enn ventet. For fastlandsbedriftene i Norge, utenom oljen, har investeringsbildet sett fattigslig ut lenge. Det er en utvikling vi har sett i mange vestlige land siden finanskrisen, og dagens tall viser ikke noe tegn til bedring, sier DNB Markets-økonomen. 

Blandet om arbeidsmarkedet

Jobbveksten vokste med 0,1 prosent, ifølge SSB-tallene, som tilsvarer 3.100 personer. «En stor del av sysselsettingssøkningen i offentlig forvaltning er om lag lik med økningen i den samlede sysselsettingen både i 1. kvartal og gjennom de fire siste kvartaler.», heter det fra SSB. 

– Jobbveksten, som nasjonalregnskapstallene viser her, er svak. Arbeidsmarkedet er ikke friskmeldt ennå. Selv om ledigheten er på vei ned i diverse statistikker, sier Haugland. 

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, tegner et annet bilde av arbeidsmarkedet i en oppdatering tirsdag. 

– Sysselsetting var på den sterke siden, skriver Bruce. 

I fjerde kvartal 2016 viste sysselsettingen i nasjonalregnskapet en revidert økning på 0,2 prosent. 

– Like viktig som industritallene er det faktum at sysselsetting vokste med 0,1 prosent, etter en revidert 0,2 prosent i fjerde kvartal 2016. År over år er sysselsetting nå opp med 0,6 prosent, skriver han. 

Det er ikke bare fagfolkene som er uenige om arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten her i lang tid vært et politisk stridstema, der de ulike partiene tolker arbeidsmarkedet forskjellig i vurderingen av hvordan det står til i norsk økonomi. 

Les mer om hvordan Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Fremskrittspartiets Siv Jensen krangler om det norske arbeidsmarkedet her. (DN+) 

Rentepåvirkning

De sterkere enn ventede tallene vil ikke styrke sannsynligheten for noen renteendringer i nær fremtid, ifølge økonomene. 

– Tallene er seg sterkere enn Norges Bank ventet, og isolert sett vil det redusere sannsynlighet for rentekutt i nærmeste fremtid. Det er lite sannsynlig at de skulle gå i motsatt retning, og styrker sannsynligheten for at renten skal bli på dagens nivå, sier Haugland. 

Det mener også Bruce. 

– Fastlandsøkonomien vokser kart raskere enn ventet fra Norges Bank. Med inflasjon langt under målet og fortsatt ledig kapasitet i økonomien er et rentehopp langt unna. Men risikoen for et rentekutt ble redusert av dagens tall, skriver Bruce.  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik gjør du bunadsskjorten klar til 17. mai
Forarbeidet er viktig dersom bunadsskjorta skal bli strøken til nasjonaldagen. Her får du de beste skjorterådene. -Det er utrolig viktig å vaske skjorta med en gang du har brukt den.
03:03
Publisert: