Et enstemmig styre i Norges Bank lar som ventet styringsrenten bli liggende uendret på 0,5 prosent. Men sammen med torsdagens rentebeslutning kom det en betydelig mer overraskende melding fra sentralbanken: Renten blir hevet allerede i desember neste år, dersom den økonomiske utviklingen blir slik sentralbanken nå ser for seg.

– Det var overraskende modig av Norges Bank, i den forstand at den våger seg på å signalisere en renteheving allerede mot slutten av 2018, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Friskere enn forventet

Sentralbankens oppdaterte prognose for den videre utviklingen i styringsrenten – rentebanen – indikerer ifølge Haugland at det nå er rundt 70 prosent sannsynlighet for at renten økes på det siste rentemøtet før jul neste år.

Rentebanen har riktignok aldri blitt hugget i sten. Den er gjerne gjenstand for betydelige revisjoner de fire gangene den hvert år presenteres i sentralbankens pengepolitiske rapport. Haugland mener likevel at Norges Bank i større grad er bundet opp av prognosen nå, siden det kun er ett år frem til den varslede renteøkningen.

– Den blir tatt mye mer alvorlig av markedet i den korte enden av banen, sier Haugland.

I forrige prognose fra september, var signalet fra sentralbanken at første renteøkning skulle komme sommeren 2019.

– Vi hadde forventet at den skulle signalisere en tidligere renteoppgang, men at den åpner døren godt på gløtt for en heving allerede i desember neste år er litt friskere enn forventet, sier sjeføkonomen.

Boligmarkedet skiller

Mye må gå rett vei dersom det skal bli renteøkning allerede om tolv måneder, ifølge Haugland.

Selv tror hun Norges Bank blir nødt til å vente helt til september 2019 før renten kan skrus opp et hakk. Hun viser til at Norges Bank har et mer optimistisk syn på veksten og ledighetsutviklingen enn det DNB Markets har.

Avviket skyldes i stor grad synet på utviklingen i boligmarkedet og ikke minst hvordan dette vil påvirke boliginvesteringene det neste året. Boliginvesteringene har gitt et sentralt bidrag til veksten i norsk økonomi de siste årene.

– Norges Bank har på tross av svakheten i boligmarkedet jekket opp sitt syn på boliginvesteringene. Nå tror den på stabile boliginvesteringer, mens vi tror på et fall på fem prosent. Synet på boligmotoren og rollen den får neste år skiller oss, sier Haugland.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.
Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Målet er nesten i sikte

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB har lenge ment at den første renteøkningen kommer i desember neste år. Nå viser altså sentralbankens rentebane det samme.

– Det er fornuftig det Norges Bank gjør, sier Blomgren.

Hun merker seg blant annet at sentralbanken har justert opp utsiktene for prisveksten mot slutten av prognoseperioden.

– Norges Bank reviderte opp inflasjonsprognosen ganske kraftig. Underliggende inflasjon er opp fire tideler både i 2019 og 2020 og ligger nå i utgangen av prognoseperioden på 2,1 prosent, som ikke er så langt unna målet.

Men til tross for oppjusteringen, er det altså fortsatt ikke utsikter til at prisveksten når helt opp til sentralbankens mål om en årlig vekst i prisene på 2,5 prosent i løpet av de kommende tre årene. Blomgren tror likevel ikke dette hindrer sentralbanken i å starte renteøkningene allerede neste år.

– Det er helt klart muligheter for Norges Bank å heve renten selv om inflasjonsprognosen er under målet. Samtidig snakker vi om fortsatt et helt år med rekordlav styringsrente. Det reflekterer at Norges Bank ikke har noe hast med å begynne å heve renten, siden inflasjonen fortsatt er lav, sier Blomgren.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Gammeldags jul
Julen var bedre før. Det har den alltid vært.
01:23
Publisert: