– Det skyldes i hovedsak bedre fart i investeringene, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i den ferske kvartalsrapporten med prognoser for norsk økonomi som legges frem torsdag.

Det er ikke full friskmelding av norsk økonomi, men anslaget for veksten i fastlands-Bnp – altså utenom oljesektoren- er justert opp fra 1,3 prosent til 1,6 prosent for 2017.

– Oljebremsen har avtatt, med mindre fall i oljeinvesteringene og store tilpasninger i bedriftene. Samtidig har optimismen tiltatt, med økt forbrukertillit og bedrede næringslivsindekser. Arbeidsmarkedet ser også ut til å være i bedring, skriver Haugland i rapporten.

Tror på lavere vekst mot 2020

Men DNB Markets advarer om at vekstimpulsene fortsatt er svake, og at den svake kronen ikke har bidratt til at norsk økonomi har fått noe særlig drahjelp fra eksportsektoren, selv om lønnsomheten i disse bedriftene er blitt bedre som følge av kronefallet. Det er høye boliginvesteringer og offentlige investeringer som bidrar til veksten.

– Vi anslår nå lavere vekst i 2019 og 2020, blant annet på grunn av mindre ekspansiv finanspolitikk etter nedjusteringen av handlingsregelen fra fire til tre prosent, ifølge rapporten.

Optimisme i arbeidsmarkedet

DNB Markets har jekket ned anslagene for arbeidsledigheten på de tre månedene som har gått siden sist rapport. I januar trodde Haugland og de andre makroøkonomene på en ledighet på rundt fem prosent de neste fire årene. Nå er det justert ned fra 0,5 til 0,9 prosentpoeng frem mot 2020. Det gir en ledighetsrate på i overkant fire prosent de neste årene.

– Optimismen er på vei tilbake og arbeidsmarkedet ser ut til å være i bedring, skriver Haugland.

Renten ligger fast

DNB Markets har ikke endret rentesyn i denne rapporten, sammenlignet med forrige rapport.

– Utsikter til lav inflasjon fremover, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst i økonomien tilsier at rentene ikke økes, skriver Haugland.

Norges Bank beholdt i mars en rentebane med en vesentlig sannsynlighet for rentekutt, men med renteoppgang i 2019.

For den jevne nordmann er det en god nyhet at renten holder seg lav, hvis prognosene for lønnsvekst holder seg fremover.

Litt høyere lønn

Vi venter at lønnsveksten tar seg litt opp (sammenlignet med i fjor, red.anm.), men at partene i arbeidslivet ønsker en lønnsvekst omtrent på linje med handelspartnerne. Det innebærer lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet fra 2000-2015, skriver Haugland i rapporten.

DNB Markets tror på en lønnsvekst på 2,4 prosent i år, stigende til 2,8 prosent frem mot 2020. Med en forventet inflasjon på i overkant av en prosent, tilsier det i alle fall en reallønnsøkning for de fleste. (Vilkår)