Kronen ble i løpet av onsdag ettermiddag betydelig svekket. På det høyeste kostet en euro 9,9885 kroner.

– Vi er bare litt ned fra det nivået nå. Det er det høyeste nivået siden julen 2008, som da var en rekord, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

Torsdag morgen handles én euro for 9,9852 kroner.

Haugland viser til at det ikke er noen åpenbare grunner bak det siste døgnets svekkelse, men trekker frem at uro rundt boligmarkedet har skapt skepsis til den norske kronen.

– Uroen for boligprisfall i Norge og i Sverige, og i økonomier som Australia og Canada, har bidratt til generell skepsis mot disse valutaene, sier Haugland.

Utenlandske rapporter

Denne uken har to utenlandske aktører publisert rapporter som uttrykker bekymring for norske boligpriser. Både OECD og Moody's mener norske boligpriser er for høye sammenlignet med nivået på leiepriser og inntekt. Haugland peker på at disse rapportene kan ha bidratt til å skape mer uro rundt boligmarkedet i valutamarkedet.

– Det har kommet et par kritiske rapporter om det norske boligmarkedet. Men det kan ikke forklare hvorfor svekkelsen skjedde akkurat i går, sier Haugland.

Tror vi vil se titallet

Haugland trekker også frem at likviditeten i markedet er svært lav, og at små kjøp skaper store bevegelser.

Sjeføkonomen tror kronen vil bli sterkere etter nyttår, men på kort sikt mener hun det er stor sjanse for at en euro vil koste ti kroner. Siden euroen ble innført i 1999 har den kun blitt handlet over ti kroner fire ganger.

– Det er absolutt en høy sannsynlighet for at det kan skje. I det korte bildet er det absolutt risiko for at kronen skal bli enda svakere, sier Haugland.

Svak likviditet forsterker

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets viser til at kronen er svekket med to prosent mot euroen siden starten av forrige uke.

– Ettersom signalene fra både den norske og svenske sentralbanken har blitt oppfattet i noe haukeaktig retning, men valutaene likevel svekker seg, er det tydelig at mange aktører i valutamarkedet fremdeles er usikre på den fremtidige utviklingen i både det norske og svenske boligmarkedet, skriver hun i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

Begrepet «haukete» blir brukt om en holdning der sentralbanken ønsker å heve renten for å ha kontroll med inflasjon eller finansielle ubalanser i økonomien.

Due-Andresen viser også til at likviditeten kan bli mindre når det nærmer seg slutten av året, og at dette kan forsterke kursutslagene den nærmeste tiden. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Når er det egentlig jul?
Det er jul 24. desember, eller mer presis den 25. Eller 12 dager etterpå eller halvannen måned før. Juletiden er uhåndterlig – på de fleste måter.
01:46
Publisert: