De ansatte i Statistisk sentralbyrå fikk på et allmøte onsdag vite at forskningsdirektør Kjetil Telle trekker seg fra stillingen. Han skal nå gå tilbake til å forske.

Telle har vært midlertidig ansatt i stillingen i to perioder fra 2015. Den inneværende kontrakten går ut ved nyttår, men Telle ønsker da ikke å fortsette i stillingen.

Tilbake til koding og datasett

– Jeg har nå lyst til å gå tilbake til forskningen. Det har vært mye oppmerksomhet den siste tiden, og jeg ser frem til noe roligere dager med store datasett og koding, sier Telle.

Kommunikasjonsrådgiver Kristin Fredriksen i SSB opplyser at Telle fremover skal jobbe med et stort prosjekt om regionale forskjeller i bruk av helsetjenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.

Telle har hatt ansvar for innplasseringsprosessen i SSB, som førte til mye oppstyr etter at det ble kjent at forsker Erling Holmøy – mannen bak SSBs innvandrerregnskap – skulle flyttes til statistikkavdelingen. Han har vært en støttespiller for den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer.

I striden som endte med at Christine Meyer 12. november trakk seg som SSB-sjef etter mistillit fra finansminister Siv Jensen, har Telle i svært begrenset grad uttalt seg.

Telle ønsket heller ikke å gi noen utfyllende kommentarer torsdag.

Hans tidligere sjef er også tilbakeholden:

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere Telles avgang som forskningsdirektør gitt at jeg har trukket meg som direktør i SSB, skriver Christine Meyer i en SMS til DN.

Meyer trekker seg fra utvalg

Etter at Meyer trakk seg ble Birger Vikøren ansatt som midlertidig administrerende direktør frem til mai 2018. Vikøren vil nå sette i gang en «forenklet intern prosess» for å finne en ny midlertidig forskningsdirektør, som skal være på plass innen nyttår.

Statistikklovutvalget som blant annet skal se på SSBs virksomhet, skulle opprinnelig levere sin rapport 15. desember, men har fått utvidet frist til mars neste år. Utvalgsmedlemmene fikk for øvrig onsdag beskjed om at Christine Meyer trekker seg fra utvalget.

SSB opplyser at den faste stillingen som forskningsdirektør blir lyst ut etter at statistikklovutvalgets forslag har vært ute på høring.

På nyåret skal også kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gjennomføre en høring i SSB-saken. Her vil trolig både finansminister Siv Jensen og Christine Meyer bli kalt inn for å forsøke å få klarhet i hvem av dem som har rett når det gjelder forholdene som førte frem til at Meyer valgte å trekke seg som SSB-sjef etter mistillit fra Jensen.

Høringen vil da skje på et tidspunkt hvor SSB både har midlertidig ansatt toppsjef og forskningsdirektør.(Vilkår)

Erna Solberg: -Det er noen sider ved Ubers driftsmetoder
Statsminister Erna Solberg uttaler seg om Uber som har valgt å forlate Norge
03:25
Publisert: