Den norske kronens fall mot en rekke sentrale valutaer er godt nytt for eksportbedriftene som kommer til å få betalt mer for varene de sender ut i verden.

Aller heldigst er de som eksporter til Europa der kronen ikke har vært svakere mot euro siden finanskrisen.

De fleste verdsetter svak krone

– For alle industribedrifter som har utenlandske konkurrenter så er det relativt fordelaktig fordi utenlandske konkurrenter rammes veldig hardt av en svak norsk krone. For eksportindustrien er det entydig positivt fordi man selger utenlands og får den positive effekten av dette, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Sunde reiser hver uke land og strand rundt for å snakke med norske industribedrifter. Han sier at det er en god stemning i norske industri for tiden fordi det går bedre internasjonalt enn man tidligere anslo.

En norsk krone som bare er blitt svakere og svakere de siste månedene har vært gunstig for eksportørene, og Sunde sier at de fleste eksportbedriftene han møter verdsetter en svak krone, men at man ikke helt tror det vil vare.

– Kronen er så svak og har koblet seg helt fra oljeprisutviklingen, så det er de færreste som tror at den svake kronen vil fortsette på dette nivået over lengre tid, sier han.

Han legger til at det heller ikke er alle industribedriftene som trives med en svakere krone.

Treforedling og oppdrett

– Jeg har truffet bedrifter som er sterkt irritert på denne svake kronen nettopp fordi de har en stor del andel import i produktene sine og selger på det norske markedet med sterk priskonkurranse. De kan rammes negativt av en svakere krone fordi de får en mye dyrere innsatsfaktor, og i alle fall hvis kundene ikke er interessert i å betale merkostnadene, sier Sunde.

De som virkelig drar fordel av den svake kronen, er ifølge Sunde de bedriftene som har mest mulig norske underleverandører, mest mulig norsk produksjon og som selger varene sine på eksportmarkedet.

– Der har du en rendyrket vinner, og blant disse finner vi ofte bedrifter innen treforedlingsindustrien og oppdrettsnæringen, sier Sunde.

Ingen turismejubel

I NHO Reiseliv er det ingen umiddelbar jubel over kronesvekkelsen.

– Vi tør ikke å rope hurra. Vi er egentlig veldig avventende, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Jeg tror ikke dette er noe varig svekkelse av den enkle grunn at alle underliggende indikatorer i norsk økonomi peker oppover, og det gjør at vi får et løft av kronen, sier hun.

Devold mener den største effekten av kronekursen ble tatt ut i de to årene etter oljenedturen, og ser at det har vært en utflating av turismen til Norge i år. Hun tror den trenden vil fortsette innover i 2018 og tror ikke turistene vil strømme til Norge på grunn lav svak krone.

Samtidig ser hun at flere nordmenn velger å feriere i Norge, men mener samtidig ikke at den svake kronekursen burde være en hindring for nordmenn som vil til utlandet.

– Fortsatt har vi et så høyt kostnadsnivå i Norge sammenlignet med nesten alle andre europeiske land, at nordmenn har råd til utlandet hvis de vil, sier Devold.(Vilkår)

Gjør fjellturen til konkurransesport
Du slår neppe Malene opp og ned fjell med ski på bena.
01:13
Publisert: