DNB annonserte søndag ettermiddag at de kutter boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, og er dermed første bank til å kutte renten etter at Norges Bank barberte styringsrenten med 0,75 prosentpoeng på fredag.

Dette betyr at DNBs beste boliglånsrente kan bli så lav som 2,04 prosent.

I løpet av de siste dagene har bankene fått kraftig kritikk fra både økonomer og politikere for at de ikke kutter renten raskere. Lørdag ba Stortinget de norske bankene spesifikt om å gi rentekutt raskt til sine kunder.

– Komiteen mener det er viktig at rentekuttene raskt kommer kundene til gode dersom de skal ha den ønskede effekten på norsk økonomi, heter det i innstillingen etter forslag fra Rødt.

«Nå må bankene vise samfunnsansvar»

DNB gir ikke etter for presset og venter til 2. mai med å effektuere rentekuttet for eksisterende kunder.

Nye kunder får rentekutt fra og med 24. mars.

– På grunn av den ekstraordinære situasjonen endrer markedet seg svært raskt, det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

Når bankene skal sette opp boliglånsrenten, er de pliktig å vente seks uker etter at de har annonsert renteendringen, men dette gjelder ikke når de setter renten ned. Hilde C. Bjørnland, prorektor og professor ved Handelshøyskolen BI, sier hun er skuffet over at DNB ikke kutter renten raskere.

– Det er fint at de kutter renten, men det er skuffende at de ikke gjør dette før i mai. Vi står trolig foran en global resesjon, og da er det overraskende at de formulerer seg som om alt er normalt. Nå må bankene vise samfunnsansvar. De kunne kuttet med en gang, sier Bjørnland.

DNB mener avdragsfrihet er viktigst

DNB sier de skal bidra til å holde hjulene i gang i norsk økonomi, og fortsette å være en trygg rådgiver for både bedrifter og privatpersoner i en usikker tid.

– Derfor har vi fullt fokus på å hjelpe kundene med avdragsfrihet, som gir hjelp her og nå for dem som er i en sårbar situasjon. I løpet av de siste dagene har vi iverksatt 16 roboter, som skal hjelpe til med å svare opp søknader om avdragsfrihet. Det gjør at vi kan hjelpe enda flere på kortere tid, sier Marte Vilming, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Hun viser til at DNB vanligvis venter to måneder med å effektuere renteendringer.

– Vi har valgt å fremskynde effektdato for dette rentekuttet til 2. mai for boliglån, slik at kundene skal få effekt av renteendringer raskere enn i en normal situasjon.

DNB svarer følgende på kritikken fra Bjørnland:

– Vi har fått med oss Bjørnlands synspunkt. Vi snakker nå med tusenvis av kunder hver dag. De som er blitt permittert er først og fremst opptatt av å få avdragsfrihet til de er i jobb igjen, sier Vilming.

Andre kutt på en drøy uke

Dette er andre gang på kort tid at DNB annonserer rentekutt for sine boliglånskunder. Etter at Norges Bank for en drøy uke siden kuttet styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, kuttet DNB boliglånsrenten med 0,35 prosentpoeng.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener dette ikke er godt nok.

– Tross en usikker Nibor er det overraskende at store banker som DNB avspiser kundene med et kutt på 0,85 prosent i krisetider når sentralbanken har kuttet 1,25 prosent, sier Geving.

Pengemarkedsrenten Nibor er avgjørende for hvilken boliglånsrente bankene kan tilby sine kunder, fordi det er denne som avgjør hvor mye det koster for bankene å låne ut penger. Nibor har kun flat drøyt 0,70 prosentpoeng siden nyttår, fordi de urolige markedene har økt risikopåslaget.

«Vanskelig å forstå at bankene må finregne»

Samtidig har Norges Bank gitt bankene mulighet til å låne ubegrenset med penger gjennom ekstraordinære F-lån til en rente som er lik styringsrenten, det vil si 0,25 prosent.

– Sentralbanken har i tillegg lagt ut F-lån til svært gunstige vilkår for bankene. I en tid hvor bedrifter, folk flest og staten gir alt i stor dugnad, er det vanskelig å forstå at bankene må finregne på sine egne utlånsmarginer, og til og med utsette rentesenkningen med seks uker, sier Geving, og legger til:

– Bankene er bedre stilt enn de fleste bedrifter og bør umiddelbart ta sitt samfunnsansvar og sørge for at sentralbankens rentekutt kommer samfunnet til gode. Det vil være et svært viktig signal, som kan gi sårt tiltrengt stimulans til utsatte bedrifter og husholdninger i en vanskelig tid.

DNB sier på sin side at F-lånene fra Norges Bank ikke er en normal finansieringskilde for banken, og at de har begrenset varighet.

– Vi kan derfor ikke basere vår utlånsvirksomhet utelukkende på disse lånene, men det er et godt tiltak fra Norges Bank, som bidrar i en vanskelig markedssituasjon, sier Vilming.

Beste rente kan bli på 2,04 prosent

DNB skriver at de kutter boliglånsrentene sine med «inntil» 0,50 prosentpoeng, og derfor er det ikke sikkert at alle rentene kuttes like mye. Etter rentekuttet deres for en drøy uke siden var den beste boliglånsrenten deres på 2,54 prosent.

Dersom de kutter denne renten med ytterligere 0,50 prosentpoeng, vil den beste renten deres gå ned til 2,04 prosent.

– Som Norges største bank skal DNB bidra til å holde hjulene i gang i en usikker tid. Boliglån har som regel en horisont på 20 til 30 år, og DNB skal være en trygg og forutsigbar partner for våre kunder, både gjennom denne krisen og i mange år fremover. Vi skal fortsette å være til stede for kunder over hele landet og bidra til å finne løsninger for dem som er i en vanskelig situasjon, sier hun.

– Nå er det enormt mange nordmenn som søker avdragsfrihet, og vi ønsker å hjelpe dem så raskt vi kan. Derfor ber vi om at kunder som har rentespørsmål, venter med å kontakte oss til de har fått tilsendt informasjon om hvordan deres lån påvirkes av denne renteendringen, sier Spiten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.