Prisene på norske forbruksvarer, klær, mat flyreiser og annet, falt med 0,8 prosent i august, omtrent slik økonomene hadde regnet med. Prisene samles i den såkalte konsumprisindeksen (kpi) fra Statistisk sentralbyrå, og økonomene hadde regnet med et fall i august på 0,4 prosent.

«Fra juli til august falt kpi 0,8 prosent, hovedsakelig forårsaket av en prisnedgang på mat og alkoholfrie drikkevarer som gikk ned 3,4 prosent. Nesten alle matvarer samt enkelte drikkevarer viste prisnedgang, og det var særlig ost, sjokolade, yoghurt og friske bær som bidro mest», skriver SSB.

Årsaken til at prisene faller litt i august er også at prisene på flyreiser selvsagt er høyest i sommerferiemånedene juni og juli, og normalt faller prisene igjen i august.

«Priser på flybilletter bidro også til nedgangen i kpi sist måned. Etter to sommermåneder med prisøkning falt prisene 25,9 prosent i august og ga et prisnivå under tilsvarende periode i fjor», skriver SSB.

Det er Bloomberg News som samler inn anslagene på kpi-tallene, og forbruksprisveksten på årsbasis var ventet til 1,7 prosent, og ble rapportert på 1,3 prosent.

Tilsvarende tall for juli var henholdsvis 0,3 prosent på månedsbasis og 1,5 i vekst på årsbasis.(Vilkår)