Veksten i publikums, det vil si ikke-finansielle foretak og husholdningers, innenlandske bruttogjeldsvekst var på 5,7 prosent i 12-månedersperioden frem til juni i år. Dette er opp fra 5,4 prosent fra 12-månedersperioden frem til mai i år, fremkommer det av Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikator tirsdag.

Ifølge estimater hentet inn av Bloomberg var det på forhånd var det ventet en årlig vekst på 5,4 prosent, opplyser TDN Finans.

5329 milliarder i gjeld

Ved månedsskiftet juni-juli var publikums samlede innenlandske bruttogjeld på 5329 milliarder kroner. Av den samlede bruttogjelden var 470 milliarder kroner i kommuneforvaltning, 1688 til selskapene, og 3170 milliarder kroner var innenlandsk gjeld til husholdninger.

Samlet økte publikums innenlandske bruttogjeldsvekst fra 5,4 til 5,7 prosent, mens husholdningenes innenlandske bruttogjeldsvekst sank marginalt fra 6,7 prosent til 6,6 prosent. For ikke-finansielle foretak økte 12-månedersveksten fra 3,1 prosent ved utgangen av mai, til 4,0 prosent ved utgangen av juni.

– Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 4 266 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent frem til utgangen av juni, opp fra 5,2 prosent måneden før, skriver SSB.(Vilkår)

Se trailer: «Den andre siden av håpet»
Se trailer: «Den andre siden av håpet»
01:40
Publisert: