Tolvmånedersveksten i den samlede innenlandske bruttogjelden var på 5,4 prosent ved utgangen av mai, viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag. På forhånd var det ventet en vekst på 5,3 prosent, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg News. 

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika var den som på forhånd ventet lavest gjeldsvekst. Han så for seg en tolvmånedersvekst på 4,9 prosent i mai, og ble overrasket over at kredittindikatoren var så sterk. 

– Jeg blir litt urolig for hva som skjer. Vi når en ny rekord i husholdningenes gjeld, med 197 milliarder kroner det siste året, sier Andreassen til DN. 

– Urovekkende 

Tallene fra SSB viser at husholdningenes gjeld har økt med 6,7 prosent de siste 12 månedene. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjør nå 3149 milliarder kroner. 

– Dette skjer i en situasjon hvor vi har veldig svak utvikling i kjøpekraften og boligmarkedet i beste fall er flatt. Det ser unektelig ut til at folk prøver å øke sitt konsum, til tross for at både deres inntekter og formuer svikter, sier Andreassen.

– Denne gjeldsfesten som pågår i husholdningene er urovekkende. Spesielt gitt at bankene prøver å stramme inn, sier Andreassen. 

Av tallene SSB la frem fredag kommer det ikke frem hvor stor del av samlet utlån som kommer fra forbrukslån. Andreassen peker imidlertid på at det er grunn til å tro at en betydelig del av gjelden er dyr og usikret gjeld.

– Andre effekter må dominere det at bankene strammer inn. Jeg er redd for at husholdningene pådrar seg en ubehagelig mengde med gjeld som blir tung å bære i senere år, sier han. 

Sterkere enn Norges Bank har sett for seg

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets var på sin side den økonomen som på forhånd ventet sterkest gjeldsvekst. Også han viser at tallene var høyere enn ventet. 

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. 
Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.  (Foto: THOMAS T. KLEIVEN)

Hov viser til at gjeldsveksten øker både som følge av økt vekst i gjelden til husholdningene og foretakene. Samtidig trekker han frem at tallene for mai i i fjor var svake, og at tolvmånedersveksten derfor blir ekstra høy.

– Kvartalsvis kan det se ut til at kredittveksten til husholdningene er litt sterkere enn Norges Bank har sett for seg, sier Hov.

Norges Bank har flere ganger uttrykt bekymring over husholdningenes gjeldsvekst. 

– Husholdningenes gjeld har over lengre tid steget raskere enn inntektene, slik at gjeldsbelastningen har økt. De siste kvartalene har gjeldsveksten i husholdningene tiltatt noe, mens inntektsveksten har vært svak, heter det i sentralbankens pengepolitisk rapport lagt frem i forrige uke. 

Vekst i bedriftenes gjeld 

Kredittveksten i bedriftene har ligget å rundt to prosent over flere måneder. Ved utgangen av mai steg tolvmånedersveksten i bedriftenes gjeld til 3,0 prosent. 

Andreassen i Eika mener dette er gode nyheter. 

– Det vi må håpe er satsing i norsk næringsliv som kan gi fremtidig lønnsvekst i 2018 og 2019. Men det er litt tidlig å si, sier han. (Vilkår)

Slik bruker politiet den nye «utlending»-appen
DN ble med spanere fra Oslo politidistrikts seksjon for utlendingskontroll på jobb.
02:09
Publisert: