Den norske kronen har atter styrket seg, og nordmenn på tur kan nyte godt av den sterkeste kronen siden koronakrisen traff for fullt i mars.

En dollar koster nå om lag 9,30 kroner, mens en euro koster 10,62 kroner.

Årsaken? Verden ser roligere ut.

– I perioden med sterk økonomisk og markedsmessig turbulens flyktet aktørene til trygge havner i finansmarkedet. Det førte til at kronen svekket seg, til tider på ekstremt vis. Dollaren, som er en stor verdensvaluta, styrket seg, sier DNB-sjeføkonom Kjersti Haugland.

Det kan gå mot lysere tider for den norske kronen
Det kan gå mot lysere tider for den norske kronen (Foto: Mona Pedersen)

– Nå som optimismen er større, har det ført til at dollaren har svekket seg igjen, mens kronen har styrket seg, legger hun til.

Kronen var på sitt svakeste mot dollar i midten av mars, da en dollar kostet 11,80 kroner. Siden den gang har kronen sakte, men sikkert styrket seg mot den amerikanske valutaen.

Haugland peker også på de høye smittetallene i USA som en annen faktor, og det er usikkerhet om både den helsemessige og økonomiske utviklingen i USA.

Kjøpte for 2,5 mrd daglig

Når valutakursen endrer seg – er det to faktorer som kan ha flyttet på seg. Den ene valutaen kan ha svekket seg, blitt mindre verdt. Eller den andre kan ha styrket seg. Eventuelt kan markedsaktørenes oppfatning av begge ha flyttet på seg.

Det er enorm handel i de internasjonale valutamarkedene, og kursene kan derfor bevege seg raskt, og følge nyhetshendelser og endrede forventninger blant markedsaktørene.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tror det er den amerikanske valutaen som har svekket seg, snarere enn at kronen har styrket seg.

– Det handler mer om at den amerikanske dollar er blitt noe svakere, og i noe mindre grad om særnorske forhold for den norske kronen. Det har vært en økende risikoappetitt og stigende aksjemarked i USA de siste ukene. Normalt vil en i slike perioder se en noe svakere dollar, da investorer prøver å finne høyere avkastning utenfor helt sikre plasseringer i USA. Det gir normalt en noe økt interesse for alternative investeringer som blant annet oljerelaterte aktivaer og valutaer som den norske, sier hun.

Holvik peker også på at den norske sentralbanken Norges Bank er storkjøper av norske kroner i juli.

– Norges Bank kjøper stadig mer norsk krone, og økte oppkjøpet til 2500 millioner kroner per dag i juli. Det gjør Norges Bank for å dekke opp det store underskuddet på statsbudsjettet, sier Holvik.

Når sentralbanken kjøper kroner må det ut med valuta. Alt annet like øker dermed etterspørselen etter kronen, som vil styrke seg i verdi.

Tror på sterkere krone

De to sjeføkonomene er uenige om veien videre. Mye avhenger av oljeprisen, som den seneste måneden har stabilisert seg i overkant av 40 dollar fatet.

– Vi tror at kronen styrker seg videre, og at om et års tid havner på opp mot 10 kroner for en euro. Et fortsatt økonomisk oppsving globalt og i Norge kan støtte opp under optimisme i markedet, og dermed også bidra til å styrke kronen. Norges Banks rekordstore daglige kronekjøp på vegne av staten, for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, bidrar også til mer interesse for kronen. I tillegg tror vi at oljeprisen kan fortsette oppover, med stigende etterspørsel og knapt tilbud i markedet.

Årsaken til den økte oljeprisen kommer ifølge Haugland av den gradvise gjenåpningen av samfunnet, som igjen vil føre til økt etterspørsel etter olje. Oljeprisen vil dytte den norske kroneprisen opp ytterligere, tror Haugland.

På det seneste møtet i oljekartellet Opecs møte med sine +-partnere, i hovedsak Russland, ble det klart at de to landene som teller i den koalisjonen, Saudi-Arabia og Russland, ønsker å øke oljeproduksjonen. Det vil bety press nedover mot lavere oljepriser.

Tror på svakere krone

Holvik tror kronen kan svekke seg.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Utfordringen med å gjøre slike punktanslag er at vi lett blir preget av hvor vi kommer fra, og undervurderer styrken i det strukturelle skiftet, og at vi i en tid med mye mindre oljeaktivitet ikke er særlig konkurransedyktige i så mange bransjer. Konkurransekraften har de siste årene blitt reddet av en kraftig svekket kronekurs. Men, ulempen er at den kamuflerer hvor svak konkurransekraften er blitt. Jeg tror at den norske kronen vil forbli svak til vi har gjort noe med strukturen, og gjør det mye mer attraktiv å investere i norsk næringsliv.

Hun deler heller ikke Hauglands syn på oljeprisens fremtid.

– Om man får en normalisering etter koronasituasjonen kan prisen øke, men det pågår nå en del endringer internasjonalt, med deglobalisering og økt oppmerksomhet på miljøkrav. Det skaper mindre behov for transport, som igjen skaper et mindre behov for olje.

Holvik mener og at det er vanskelig å tro at kronen styrkes veldig, og at vi gradvis går inn i en tid der oljeaktiviteten reduseres, og eldrebølgen tar et større kakestykke av statsbudsjettet enn tidligere.

– Jeg tror kronen vil etablere seg på et svakt nivå fremover, og en kan vel kalle dagens nivå for den nye normale kronekursen, avslutter Holvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.